วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 1,134
30

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 1,150
65

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 1,085
30

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 1,275
30

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 1,195
30

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 982
30

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 1,590
30

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 939
30

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 1,061
30

มีต่อ

ฟุตบอล

ฟุตบอล
จำนวน 197 คน
ช. 197 / ญ. 0

ฟุตซอล

ฟุตซอล
จำนวน 219 คน
ช. 123 / ญ. 96

บาสเกตบอล

บาสเกตบอล
จำนวน 206 คน
ช. 107 / ญ. 99

วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล
จำนวน 203 คน
ช. 112 / ญ. 91

วอลเลย์บอลชายหาด

วอลเลย์บอลชายหาด
จำนวน 47 คน
ช. 24 / ญ. 23

เซปัค ตะกร้อ

เซปัค ตะกร้อ
จำนวน 160 คน
ช. 84 / ญ. 76

แฮนด์บอล

แฮนด์บอล
จำนวน 207 คน
ช. 121 / ญ. 86

เปตอง

เปตอง
จำนวน 96 คน
ช. 47 / ญ. 49

มวยสากลสมัครเล่น

มวยสากลสมัครเล่น
จำนวน 17 คน
ช. 17 / ญ. 0

มวยไทยสมัครเล่น

มวยไทยสมัครเล่น
จำนวน 36 คน
ช. 27 / ญ. 9

เทนนิส

เทนนิส
จำนวน 64 คน
ช. 34 / ญ. 30

เทควันโด

เทควันโด
จำนวน 31 คน
ช. 17 / ญ. 14

แบดมินตัน

แบดมินตัน
จำนวน 79 คน
ช. 45 / ญ. 34

เทเบิลเทนนิส

เทเบิลเทนนิส
จำนวน 57 คน
ช. 31 / ญ. 26

กรีฑา

กรีฑา
จำนวน 222 คน
ช. 140 / ญ. 82

เกียรติบัตร

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

Register

แบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมการแข่งขัน F1

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin