กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน อ่าน 122

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่ 31 กลัวยไข่เกมส์ แถลงข่าวและจับสลากสายการแข่งขัน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์” อ่าน 56

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์” โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

ฟุตบอล

ฟุตบอล
จำนวน 197 คน
ช. 197 / ญ. 0

ฟุตซอล

ฟุตซอล
จำนวน 222 คน
ช. 126 / ญ. 96

บาสเกตบอล

บาสเกตบอล
จำนวน 206 คน
ช. 107 / ญ. 99

วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล
จำนวน 203 คน
ช. 112 / ญ. 91

วอลเลย์บอลชายหาด

วอลเลย์บอลชายหาด
จำนวน 47 คน
ช. 24 / ญ. 23

เชปัค ตะกร้อ

เชปัค ตะกร้อ
จำนวน 160 คน
ช. 84 / ญ. 76

แฮนด์บอล

แฮนด์บอล
จำนวน 208 คน
ช. 121 / ญ. 87

เปตอง

เปตอง
จำนวน 96 คน
ช. 47 / ญ. 49

มวยสากลสมัครเล่น

มวยสากลสมัครเล่น
จำนวน 17 คน
ช. 17 / ญ. 0

มวยไทยสมัครเล่น

มวยไทยสมัครเล่น
จำนวน 36 คน
ช. 27 / ญ. 9

เทนนิส

เทนนิส
จำนวน 64 คน
ช. 34 / ญ. 30

เทควันโด

เทควันโด
จำนวน 31 คน
ช. 17 / ญ. 14

แบดมินตัน

แบดมินตัน
จำนวน 79 คน
ช. 45 / ญ. 34

เทเบิลเทนนิส

เทเบิลเทนนิส
จำนวน 57 คน
ช. 31 / ญ. 26

กรีฑา

กรีฑา
จำนวน 222 คน
ช. 140 / ญ. 82

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ลงทะเบียน นักศึกษาจิตอาสา

ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่

KPRU Live

Register

แบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมการแข่งขัน F1

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin