กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

โปรแกรมการแข่งขันประจำวัน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

พิมพ์โปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2561

1. ฟุตบอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 09:00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.ลำปาง
สนามฟุตบอล อบจ. รอบแรก 3 : 1
02 11:00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามฟุตบอล อบจ. รอบแรก 3 : 1
03 13:00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามฟุตบอล อบจ. รอบแรก 0 : 3
04 15:00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามฟุตบอล อบจ. รอบแรก 1 : 0
2. ฟุตซอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 12:00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 5 : 1
02 13:30 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 3 : 4
03 15:00 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.ลำปาง
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 2 : 0
04 16:30 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 1 : 3
3. ฟุตซอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 09:00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 6 : 0
02 10:30 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 7 : 0
4. บาสเกตบอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 14:00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 47 : 75
02 15:15 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 23 : 70
03 16:30 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 78 : 42
04 17:45 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.เชียงราย
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 65 : 57
5. บาสเกตบอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 09:00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 42 : 47
02 10:15 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.ลำปาง
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 42 : 27
03 11:30 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 60 : 42
04 12:45 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 50 : 23
6. วอลเลย์บอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 13:30 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.ลำปาง
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 3 : 1
02 15:00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.กำแพงเพชร
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 0 : 3
03 16:30 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 0 : 3
04 18:00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 3 : 0
7. วอลเลย์บอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 09:00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 0 : 3
02 10:30 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 3 : 0
03 12:00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.กำแพงเพชร
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 0 : 3
8. วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 เริ่ม 08:30 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 0 : 2
02 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เชียงราย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 2 : 0
03 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 0 : 2
04 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 0 : 2
9. วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 17:00 เป็นต้นไป มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 0 : 2
02 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 0 : 2
03 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 0 : 2
04 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 2 : 0
10. เซปัค ตะกร้อ ทีมชุด ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08:30 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 2 : 0
02 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 1 : 2
11. เซปัค ตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 13:00 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 2 : 1
02 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.เชียงราย
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 0 : 2
03 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 0 : 2
04 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 0 : 2
12. เซปัค ตะกร้อ ทีมคู่ ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 17:00 เป็นต้นไป มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 2 : 0
02 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 2 : 1
03 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 0 : 2
13. เซปัค ตะกร้อ ทีมชุด หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
03 08:30 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 1 : 2
04 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 1 : 2
14. เซปัค ตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 13:00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เชียงราย
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 2 : 0
02 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 2 : 0
03 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 0 : 2
15. แฮนด์บอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 20.00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 12 : 25
02 21.00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 14 : 24
03 22.00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 13 : 23
16. แฮนด์บอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 18.00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 12 : 26
02 19.00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 11 : 19
17. เปตอง ประเภททีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08:30 เป็นต้นไป มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 1 รอบแรก 2 : 11
02 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเปตอง 2 รอบแรก 7 : 11
03 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเปตอง 3 รอบแรก 11 : 2
04 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง 4 รอบแรก 0 : 11
05 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเปตอง 1 รอบแรก 5 : 11
06 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง 3 รอบแรก 11 : 7
07 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเปตอง 2 รอบแรก 11 : 8
08 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเปตอง 4 รอบแรก 11 : 2
09 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง 3 รอบแรก 7 : 11
10 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามเปตอง 1 รอบแรก 8 : 11
11 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเปตอง 6 รอบรอง 0 : 13
12 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 8 รอบรอง 13 : 8
13 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
ครองที่ 3 ร่วม :
14 14.00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง 4 รอบชิงชนะเลิศ 5 : 13
18. เปตอง ประเภททีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 12.30 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 5 รอบแรก 8 : 11
02 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามเปตอง 6 รอบแรก 11 : 6
03 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเปตอง 7 รอบแรก 8 : 11
04 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเปตอง 8 รอบแรก 11 : 10
05 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเปตอง 5 รอบแรก 11 : 2
06 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามเปตอง 6 รอบแรก 2 : 11
07 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเปตอง 7 รอบแรก 11 : 2
08 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเปตอง 8 รอบแรก 11 : 6
09 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามเปตอง 5 รอบแรก 11 : 5
10 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเปตอง 7 รอบแรก 11 : 4
11 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเปตอง 2 รอบรอง 13 : 12
12 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 4 รอบรอง 6 : 13
13 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเปตอง 1 ครองที่ 3 ร่วม :
14 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 5 รอบชิงชนะเลิศ 1 : 13
19. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 20.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามมวยสากลสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบแรก 0 : 1
20. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
02 19.00 เป็นต้นไป มรภ.กำแพงเพชร
นายฐนากร นาทะยับ
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
นายนพรัตน์ สังขประเสริฐ
สนามมวยสากลสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบแรก 0 : 1
21. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
201 20.00 เป็นต้นไป มรภ.เพชรบูรณ์
นายกุลธร ฐานะวงค์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
นายนำโชค จับฟั่น
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบแรก 13 : 19
202 มรภ.ลำปาง
นายทรายคำหล้า กสิณพิภพ
vs
มรภ.กำแพงเพชร
นายปัญญา อบเชย
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบแรก 3 : 23
22. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
203 20.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
นายปฏิภาณ ทาขัน
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
นายพชรพล พรมโสภา
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบแรก 0 : 1
204 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.ลำปาง
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบแรก 15 : 25
23. มวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 48 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
301 20.00 เป็นต้นไป มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวเบญญาภา สรรพค้า
vs
มรภ.เชียงราย
นางสาวชลดา ใจปาละ
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบแรก 8 : 32
24. เทนนิส ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 13..30 เป็นต้นไป มรภ.กำแพงเพชร
vs
Bye 1
สนามเทนนิส รอบแรก :
02 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทนนิส รอบแรก 2 : 1
03 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทนนิส รอบแรก 2 : 0
04 Bye 2
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเทนนิส รอบแรก :
05 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทนนิส รอบรอง 2 : 1
06 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเทนนิส รอบรอง 1 : 2
25. เทนนิส ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 09.00 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
vs
Bye 1
สนามเทนนิส รอบแรก :
02 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเทนนิส รอบแรก 2 : 0
03 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบแรก 1 : 2
04 Bye 2
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทนนิส รอบแรก :
05 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทนนิส รอบรอง 1 : 2
06 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทนนิส รอบรอง 1 : 2
26. แบดมินตัน ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 12.40 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
vs
Bye 1
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
02 มรภ.กำแพงเพชร
vs
Bye 3
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
03 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 0 : 3
04 Bye 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
05 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 3 : 1
06 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 2 : 3
27. แบดมินตัน ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09.30 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
vs
Bye 1
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
มรภ.เชียงใหม่
vs
Bye 3
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 2
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
02 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 1 : 3
04 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 3 : 0
06 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 2 : 3
07 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 ครองที่ 3 ร่วม :
28. เทเบิลเทนนิส ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 14.00 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 0 : 3
02 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 0
05 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 2
08 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 0
29. เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
03 09.00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 0
04 09.00 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 0
06 11.00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 1
07 11.00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 0
09 14.00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 3
10 14.00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 3

พิมพ์โปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2561

1. ฟุตบอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
05 10:00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามฟุตบอล อบจ. รอบแรก 1 : 0
06 12:00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามฟุตบอล อบจ. รอบแรก 0 : 1
07 14:00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.ลำปาง
สนามฟุตบอล อบจ. รอบแรก 6 : 0
08 10:00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล รอบแรก 0 : 1
2. ฟุตซอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
05 12:00 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 2 : 4
06 13:30 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 5 : 2
07 15:00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 7 : 1
08 16:30 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 2 : 2
3. ฟุตซอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
03 09:00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 2 : 4
04 10:30 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 0 : 9
4. บาสเกตบอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
05 14:00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 32 : 42
06 15:15 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 39 : 69
07 16:30 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 40 : 63
08 17:45 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 66 : 63
5. บาสเกตบอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
05 09:00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 23 : 41
06 10:15 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 18 : 64
07 11:30 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 58 : 32
08 12:45 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 40 : 54
6. วอลเลย์บอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
05 13:30 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 0 : 3
06 15:00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 3 : 2
07 16:30 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.ลำปาง
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 3 : 0
08 18:00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงใหม่
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 3 : 0
7. วอลเลย์บอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
04 09:00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 0 : 3
05 10:30 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 0 : 3
06 12:00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 3 : 0
8. วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
05 เริ่ม 08:30 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 2 : 0
06 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 0 : 2
07 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 2 : 0
08 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 2 : 0
9. วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
05 เริ่ม 17:00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 2 : 0
06 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 2 : 0
07 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 2 : 0
08 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 0 : 2
10. เซปัค ตะกร้อ ทีมชุด ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
05 08.30 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 2 : 0
06 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 2 : 1
11. เซปัค ตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
08 13.00 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.ลำปาง
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 2 : 0
09 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 0 : 2
10 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 0 : 2
11 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 1 : 2
12. เซปัค ตะกร้อ ทีมคู่ ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
04 17:00 เป็นต้นไป มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 0 : 2
13. เซปัค ตะกร้อ ทีมชุด หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
07 08:30 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 2 : 1
08 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 0 : 2
14. เซปัค ตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
12 13:00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 2 : 0
13 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 1 : 2
14 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 0 : 2
15. เซปัค ตะกร้อ ทีมคู่ หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
05 17:00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เชียงราย
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 2 : 0
06 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 2 : 0
07 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 1 : 2
16. แฮนด์บอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
04 19.00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 25 : 16
05 20.00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 15 : 17
06 21.00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 8 : 23
17. แฮนด์บอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
03 17.00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 8 : 26
04 18.00 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 33 : 16
18. เปตอง ประเภทชายเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงราย
ครองที่ 3 ร่วม :
01 13.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 8 รอบแรก 8 : 11
02 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง 3 รอบแรก 2 : 11
03 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 7 รอบแรก 11 : 2
04 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเปตอง 4 รอบแรก 11 : 7
05 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 6 รอบแรก 9 : 11
06 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเปตอง 2 รอบแรก 5 : 11
07 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 5 รอบแรก 11 : 9
08 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเปตอง 1 รอบแรก 6 : 11
09 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง 8 รอบแรก 11 : 7
10 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเปตอง 3 รอบแรก 6 : 11
11 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามเปตอง 4 รอบแรก 11 : 0
12 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเปตอง 6 รอบแรก 11 : 0
13 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเปตอง 7 รอบแรก 11 : 5
14 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามเปตอง 5 รอบแรก 11 : 9
15 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเปตอง 4 รอบแรก 3 : 11
16 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเปตอง 2 รอบแรก 11 : 9
17 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง 7 รอบแรก 6 : 11
18 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามเปตอง 4 รอบแรก 11 : 4
19 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 1 รอบแรก 7 : 11
20 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเปตอง 5 รอบแรก 9 : 11
21 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเปตอง 5 รอบสอง 5 : 11
22 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 6 รอบสอง 11 : 3
23 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง 7 รอบสอง 11 : 8
24 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเปตอง 8 รอบสอง 6 : 11
25 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 5 รอบสอง 11 : 4
26 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 6 รอบสอง 11 : 3
27 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเปตอง 7 รอบสอง 10 : 11
28 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 8 รอบสอง 11 : 4
29 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 5 รอบสอง 11 : 10
30 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง 7 รอบสอง 11 : 8
31 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 6 รอบรอง 8 : 13
32 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเปตอง 8 รอบรอง 13 : 4
33 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเปตอง 3 รอบชิงชนะเลิศ 11 : 13
19. เปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.นครสวรรค์
ครองที่ 3 ร่วม :
01 08.00 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 1 รอบแรก 11 : 8
02 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามเปตอง 2 รอบแรก 3 : 11
03 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 3 รอบแรก 11 : 3
04 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 4 รอบแรก 7 : 11
05 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 5 รอบแรก 11 : 9
06 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเปตอง 6 รอบแรก 11 : 4
07 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามเปตอง 7 รอบแรก 11 : 8
08 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเปตอง 8 รอบแรก 11 : 3
09 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามเปตอง 8 รอบแรก 11 : 0
10 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเปตอง 3 รอบแรก 11 : 2
11 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 7 รอบแรก 5 : 11
12 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเปตอง 4 รอบแรก 11 : 3
13 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง 5 รอบแรก 10 : 11
14 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเปตอง 6 รอบแรก 11 : 4
15 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเปตอง 2 รอบแรก 11 : 7
16 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเปตอง 1 รอบแรก 11 : 7
17 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 3 รอบแรก 6 : 11
18 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามเปตอง 1 รอบแรก 11 : 3
19 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 8 รอบแรก 8 : 11
20 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเปตอง 6 รอบแรก 9 : 11
21 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเปตอง 1 รอบสอง 2 : 11
22 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 2 รอบสอง 6 : 11
23 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง 3 รอบสอง 7 : 11
24 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 4 รอบสอง 11 : 10
25 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 1 รอบสอง 9 : 11
26 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเปตอง 2 รอบสอง 4 : 11
27 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง 3 รอบสอง 11 : 5
28 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 4 รอบสอง 2 : 11
29 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 3 รอบสอง 2 : 11
30 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเปตอง 1 รอบสอง 8 : 11
31 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 2 รอบรอง 12 : 13
32 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 4 รอบรอง 13 : 11
33 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเปตอง 1 รอบชิงชนะเลิศ 6 : 13
20. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
03 20.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงราย
นายเมธาพร สุขะ
vs
มรภ.เชียงใหม่
นายศตวรรษ สิทธิปัญญา
สนามมวยสากลสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 1 : 0
04 มรภ.พิบูลสงคราม
นายรัฐชานนท์ ปั๋นจา
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
นายเจษฏา จันทร์วิบูลย์
สนามมวยสากลสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 0 : 1
21. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
05 20.00 เป็นต้นไป มรภ.เพชรบูรณ์
นายณัฐพล ทองด้วง
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
นายธนาสิทธิ์ หอมหวล
สนามมวยสากลสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 1 : 0
06 มรภ.กำแพงเพชร
นายทศพล ทิพย์สันเทียะ
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
นายสิทธินนท์ เหล่ากาวี
สนามมวยสากลสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 26 : 27
22. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
206 20.00 เป็นต้นไป มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 26 : 30
207 มรภ.กำแพงเพชร
นายวีระพจน์ มีติ๊บ
vs
มรภ.เชียงราย
นายชนะชัย ขยันดี
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 23 : 37
23. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
208 20.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 22 : 36
209 มรภ.พิบูลสงคราม
นายนำโชค จับฟั่น
vs
มรภ.กำแพงเพชร
นายปัญญา อบเชย
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 0 : 1
24. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
205 20.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงราย
นายนัฐราวุฒิ สุนันต๊ะ
vs
มรภ.ลำปาง
นายจิตรวัฒน์ ตาคำ
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบแรก 1 : 0
25. มวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 48 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
303 20.00 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวเมวิกา ถุงแก้ว
vs
มรภ.เชียงใหม่
นางสาวชรินทิพย์ วารี
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 37 : 29
304 มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวสุชาวดี ช่วยชูเผ่า
vs
มรภ.เชียงราย
นางสาวชลดา ใจปาละ
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 3 : 23
26. มวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
302 20.00 เป็นต้นไป มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวนุชนาถ ไพรศรี
vs
มรภ.นครสวรรค์
นางสาวกรพิน พันตะคุ
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 0 : 1
27. เทนนิส ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
13.30 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเทนนิส ครองที่ 3 ร่วม :
07 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเทนนิส รอบชิงชนะเลิศ 2 : 1
28. เทนนิส ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09.00 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส ครองที่ 3 ร่วม :
07 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทนนิส รอบชิงชนะเลิศ 2 : 1
29. เทนนิส ชายเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
13.30 เป็นต้นไป Bye 4
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเทนนิส รอบแรก :
Bye 2
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเทนนิส รอบแรก :
มรภ.อุตรดิตถ์
vs
Bye 3
สนามเทนนิส รอบแรก :
มรภ.นครสวรรค์
vs
Bye 1
สนามเทนนิส รอบแรก :
01 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทนนิส รอบแรก 4 : 8
02 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบแรก 2 : 8
03 มรภ.เชียงราย
นายนิชคุณ อาซาง
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
นายจิตรา หรุ่นขำ
สนามเทนนิส รอบแรก 8 : 2
04 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเทนนิส รอบแรก 8 : 1
30. เทนนิส หญิงเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
นางสาวพหฤทัย ขุนใหญ่
vs
Bye 1
สนามเทนนิส รอบแรก :
Bye 2
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบแรก :
มรภ.นครสวรรค์
นางสาวอาภิพันธา ไพโรจน์
vs
Bye 3
สนามเทนนิส รอบแรก :
Bye 4
vs
มรภ.เชียงราย
นางสาวนิจชิตา เสมอเชื้อ
สนามเทนนิส รอบแรก :
05 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเทนนิส รอบแรก 8 : 3
06 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทนนิส รอบแรก 5 : 7
07 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวกชพร จักรสาน
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวจิราพา พรมมูล
สนามเทนนิส รอบแรก 8 : 3
08 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบแรก 8 : 3
31. เทนนิส ชายคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09.00 เป็นต้นไป มรภ.นครสวรรค์
vs
Bye 1
สนามเทนนิส รอบแรก :
Bye 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทนนิส รอบแรก :
Bye 3
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบแรก :
มรภ.นครสวรรค์
vs
Bye 1
สนามเทนนิส รอบแรก :
มรภ.กำแพงเพชร
vs
Bye 2
สนามเทนนิส รอบแรก :
Bye 3
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทนนิส รอบแรก :
09 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทนนิส รอบแรก 8 : 3
10 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทนนิส รอบแรก 8 : 2
32. เทนนิส คู่ผสม
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
12.00 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
vs
Bye 1
สนามเทนนิส รอบแรก :
มรภ.นครสวรรค์
vs
Bye 1
สนามเทนนิส รอบแรก :
Bye 2
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบแรก :
0 Bye 2
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทนนิส รอบแรก :
0 มรภ.กำแพงเพชร
vs
Bye 3
สนามเทนนิส รอบแรก :
0 Bye 4
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทนนิส รอบแรก :
0 Bye 3
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทนนิส รอบแรก :
11 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทนนิส รอบแรก 8 : 4
33. เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 ก.ก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเทควันโด หองประชุมรัตนอาภา รอบชิงชนะเลิศ อันดับที่ 1 : อันดับที่ 2
02 08.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทควันโด หองประชุมรัตนอาภา ครองที่ 3 ร่วม :
34. เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54 ก.ก. แต่ไม่เกิน 58 ก.ก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
10.00 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
vs
สนามเทควันโด หองประชุมรัตนอาภา ครองที่ 3 ร่วม :
01 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทควันโด หองประชุมรัตนอาภา รอบชิงชนะเลิศ อันดับที่ 1 : อันดับที่ 2
35. เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 ก.ก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
12.00 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเทควันโด หองประชุมรัตนอาภา ครองที่ 3 ร่วม :
01 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเทควันโด หองประชุมรัตนอาภา รอบชิงชนะเลิศ อันดับที่ 1 : อันดับที่ 2
36. เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 ก.ก. แต่ไม่เกิน 49 ก.ก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
13.00 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทควันโด หองประชุมรัตนอาภา ครองที่ 3 ร่วม :
01 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเทควันโด หองประชุมรัตนอาภา รอบชิงชนะเลิศ อันดับที่ 1 : อันดับที่ 2
37. แบดมินตัน ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
07 08.00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 ครองที่ 3 ร่วม :
08 09.00 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 3 : 1
38. แบดมินตัน ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
08 09.00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 3 : 2
39. แบดมินตัน ชายเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.เชียงราย
vs
Bye 1
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 2
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
07 13.50 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 0 : 2
08 13.50 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 0 : 2
09 13.50 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
10 14.15 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
11 14.15 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
12 14.15 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 0 : 2
40. แบดมินตัน หญิงเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.เชียงใหม่
vs
Bye 1
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
มรภ.พิบูลสงคราม
vs
Bye 2
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 3
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 4
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
13 14.40 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
14 14.40 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 0 : 2
15 14.40 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
16 15.15 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
41. แบดมินตัน ชายคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.เพชรบูรณ์
vs
Bye 1
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
มรภ.กำแพงเพชร
vs
Bye 2
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
08 Bye 3
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
17 15.15 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
18 15.15 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
19 15.40 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
20 15.40 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
21 15.40 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
42. แบดมินตัน หญิงคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.เชียงราย
vs
Bye 1
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
02 มรภ.นครสวรรค์
vs
Bye 2
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
03 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
Bye 3
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
06 Bye 1
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
08 Bye 2
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
22 16.05 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 0 : 2
23 16.05 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 0 : 2
24 16.05 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
43. แบดมินตัน คู่ผสม
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 13.00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
02 13.00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 0 : 2
03 13.00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
04 13.25 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
05 13.25 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
06 13.25 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 2 : 0
44. เทเบิลเทนนิส ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 ครองที่ 3 ร่วม :
11 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงราย
รอบรอง 3 : 0
12 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
รอบรอง 3 : 2
13 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 3 : 0
45. เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 ครองที่ 3 ร่วม :
11 09.00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 3 : 0
12 09.05 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 3 : 0
13 13.00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 3 : 2
46. เทเบิลเทนนิส คู่ผสม
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
14.30 มรภ.เชียงราย
vs
Bye 1
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
14.30 Bye 2
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
14.30 Bye 3
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
14.30 มรภ.เชียงราย
vs
Bye 1
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
14.30 Bye 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
01 14.30 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 1
02 14.30 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 0
03 14.30 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 1
04 15.00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 3
05 15.00 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 3 : 1
06 15.00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 1 : 3
07 15.00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 3
08 15.30 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 0 : 3
09 15.30 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 1 : 3
10 17.20 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 3 : 2
11 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 ครองที่ 3 ร่วม :
47. วิ่ง 100 เมตร ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 06.00 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
นายกิตติศักดิ์ ประชารักษ์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 10.99
02 มรภ.พิบูลสงคราม
นายณัฐนนท์ นาสอน
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 11.32
03 มรภ.พิบูลสงคราม
นายธีรวัสส์ สุนทรีย์ตระกูล
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 11.35
04 มรภ.กำแพงเพชร
นายอนุภัทร จันทร์แก้ว
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 11.37
05 มรภ.กำแพงเพชร
นายสิทธิพล หงษ์ทอง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 11.56
06 มรภ.ลำปาง
นายคณาสิทธิ์ ดวงดี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 11.60
07 มรภ.นครสวรรค์
นายวสันต์ จันทร์อ่อน
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 11.80
08 มรภ.อุตรดิตถ์
นายชนาธิป วงศ์ลี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 11.82
48. วิ่ง 800 เมตร ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 09.00 มรภ.พิบูลสงคราม
นายพงศ์พันธ์ ติ๊บลังกา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 2.05.71
02 09.00 มรภ.อุตรดิตถ์
นายภาคยานุวัติ คำไวย์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 2.06.27
03 09.00 มรภ.ลำปาง
นายจันทร์มาฆะ จิตต์ภาวนา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 2.10.02
04 09.00 มรภ.เชียงราย
นายธงชัย สาธมา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 2.13.65
05 09.00 มรภ.เชียงใหม่
นายภูวนัย นนท์ศรี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 2.13.72
06 09.00 มรภ.อุตรดิตถ์
นายวรยศ รักษา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 2.16.25
07 09.00 มรภ.นครสวรรค์
นายกิตติศักดิ์ กลิ่นเทศ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 2.17.70
08 09.00 มรภ.เชียงใหม่
นายสัจจพจน์ โนมา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 2.18.01
09 09.00 มรภ.พิบูลสงคราม
นายจิระวัฒน์ รอดกลาง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 9 : 2.21.60
10 09.00 มรภ.เชียงราย
นายธนกฤต ขอนกลาย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 10 : 2.22.54
11 09.00 มรภ.นครสวรรค์
นายธนกร โสไกร
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 11 : 2.35.08
12 09.00 มรภ.เพชรบูรณ์
นายนันท์ธร หมื่นคำสี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 12 : 2.36.71
49. วิ่ง 5,000 เมตร ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08.00 มรภ.เชียงราย
นายมงคล แก้วตา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 17.13.66
02 08.00 มรภ.เชียงราย
นายกิรติ พงษ์ไสว
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 17.24.74
03 08.00 มรภ.อุตรดิตถ์
นายวรยศ รักษา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 17.47.93
04 08.00 มรภ.พิบูลสงคราม
นายนัฐวุฒิ จิ๋วกร่าง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 18.21.99
05 08.00 มรภ.พิบูลสงคราม
นายพิสุทธิ์ ขัดต๋า
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 19.31.10
06 08.00 มรภ.เชียงใหม่
นายสุขชัย ปัญญาวรลักษณ์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 19.31.22
07 08.00 มรภ.กำแพงเพชร
นายบัณฑิต ลอยบัณฑิตย์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 20.08.60
08 08.00 มรภ.เพชรบูรณ์
นายกฤตภัทร กิมประเทศ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 20.33.72
09 08.00 มรภ.อุตรดิตถ์
นายทะนงศักดิ์ เขียวสี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 9 : 22.21.50
10 08.00 มรภ.กำแพงเพชร
นายสิทธิชาติ แลงามตา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 10 : 23.03.26
11 08.00 มรภ.เชียงใหม่
นายสิทธิชาติ แลงามตา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 11 : 23.53.68
12 08.00 มรภ.นครสวรรค์ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 12 : DNS
50. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08.40 มรภ.พิบูลสงคราม
นายภานุพงศ์ จอมทอง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 59.25
02 08.40 มรภ.อุตรดิตถ์
นายเดโชชัย ไชยวุฒิ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 1.00.16
03 08.40 มรภ.อุตรดิตถ์
นายกฤษตะวัน แพรสีนวล
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 1.06.43
04 08.40 มรภ.เชียงใหม่
นายวรัญกุล สุคำ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 1.08.25
05 08.40 มรภ.เชียงใหม่
นายศิริชัย ฝอยทอง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 1.16.74
06 08.40 มรภ.พิบูลสงคราม
นายสุรเชษฐ์ มีกาย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : DNF
07 08.40 มรภ.นครสวรรค์
นายพรเทพ วงษ์เกลียวเรียน
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : DNS
51. กระโดดไกลชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08.00 มรภ.เชียงใหม่
นายธนาตย์ คำก้อน
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 6.51
02 08.00 มรภ.เชียงราย
นายไซวิต จะลอ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 6.27
03 08.00 มรภ.เชียงราย
นายภานุพันธ์ เลขาโชค
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 6.14
04 08.00 มรภ.ลำปาง
นายภควรรต น้อยลุน
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 6.02
05 08.00 มรภ.เชียงใหม่
นายสุทธินัย ชัยจันทร์ดี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 5.86
06 08.00 มรภ.พิบูลสงคราม
นายดลวัฒน์ โวหาร
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 5.74
07 08.00 มรภ.กำแพงเพชร
นายทิวา บุญส่ง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 5.61
08 08.00 มรภ.กำแพงเพชร
นายปวเรศ ไพราราชธรรม
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 5.51
52. วิ่ง 100 เมตร หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08.00 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวกริยากร พันธุ์พุก
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 12.85
02 มรภ.ลำปาง
นางสาวสุภาวดี แสนแจ้
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 13.08
03 มรภ.นครสวรรค์
นางสาวสุภาวดี แสนแจ้
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 13.27
04 มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวรวีวรรณ บุญช่วย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 13.38
05 มรภ.นครสวรรค์
นางสาวฐิติมา พันธ์มาก
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 13.63
06 มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวนัตติกาล ปานสุด
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 13.66
07 มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวสุกัญญา ราชทรัพย์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 14.30
08 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวสุพัตรา อำขำ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 15.41
53. วิ่ง 800 เมตร หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08.50 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวณัฐธิดา เถาหน้อย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 2.28.16
02 08.50 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวมยุรี กานนท์ธนกุล
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 2.32.32
03 08.50 มรภ.นครสวรรค์
นางสาวพัชรี กระจ่างกลาง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 2.39.72
04 08.50 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวมณีรัตน์ มณีสาย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 2.41.50
05 08.50 มรภ.เชียงราย
นางสาวนพเก้า สะสาง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 2.46.20
06 08.50 มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวไพรพณาขวัญ ยิ้มสอาด
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 3.07.27
07 08.50 มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวพัชรินทร์ นาคเจริญ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 3.09.28
54. วิ่ง 5,000 เมตร หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 07.30 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวสุณีกา ปรีชาโปร่ง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 20.11.86
02 07.30 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวปรียานุช กานนท์ธนกุล
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 22.11.87
03 07.30 มรภ.ลำปาง
นางสาวสมศรี ขจรเกียรติภิญโญ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 22.17.94
04 07.30 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวอุบลวรรณ อนุรักษ์พงพี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 23.52.31
05 07.30 มรภ.เชียงราย
นางสาวจิรภิญญา เสาร์แก้ว
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 25.15.08
06 07.30 มรภ.เชียงราย
นางสาวกมลลักษณ์ ยอดสุวรรณ์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 26.46.98
07 07.30 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวน้ำฝน ปัญญาทิพย์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 28.23.78
55. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08.30 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวอรวรรณ พรมรักษ์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 1.12.39
02 08.30 มรภ.ลำปาง
นางสาววริตา ก๋องวงค์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 1.14.70
03 08.30 มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวทิพย์ คล่องงาน
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 1.18.94
04 08.30 มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวเย็นฤดี พึ่งดี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 1.21.85
05 08.30 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวทัตธาดา เรือนอินทร์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 1.26.74
06 08.30 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวปนัดดา พิมพรมมา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 1.40.29
56. ทุ่มน้ำหนักหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08.00 มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวเกวลิน ลพประเสริฐ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 9.62
02 08.00 มรภ.ลำปาง
นางสาวมณีนุช ปุ๊ดแค
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 8.40
03 08.00 มรภ.เชียงราย
นางสาวจุฬาลักษณ์ มูลหิน
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 8.16
04 08.00 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวชลธิชา พิมล
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 8.07
05 08.00 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวจิราภา อุทุมพร
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 7.55
06 08.00 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวสุภาพร แสงกล้า
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 7.48
07 08.00 มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวนฤมล พุ่มใย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 6.73
08 08.00 มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวพิราภรณ์ เสทะสิงห์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 6.61
57. เขย่งก้าวกระโดดหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 12.30 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวณัฐมล แสงอรุณ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 10.19
02 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวนีรนุช ระวังภัย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 9.93
58. กระโดดสูงหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 14.00 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวณัฐยา แก้วเนย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 1.45
02 มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวสตรีรัตน์ เสน่ห์พูด
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 1.35
03 มรภ.เชียงราย
นางสาวโสภาพรรณ ศรีทอง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 1.35
04 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวกิตติกาญจน์ วรรณใจ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 1.30

พิมพ์โปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2561

1. ฟุตบอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09 10:00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล รอบแรก 3 : 1
10 10:00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.ลำปาง
สนามฟุตบอล อบจ. รอบแรก 3 : 1
11 13:00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามฟุตบอล รอบแรก 4 : 6
12 13:00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามฟุตบอล อบจ. รอบแรก 2 : 5
2. ฟุตซอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09 12:00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 5 : 2
10 13:30 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงราย
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 2 : 3
11 15:00 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 2 : 6
12 16:30 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 3 : 0
3. ฟุตซอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
05 09:00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 5 : 0
06 10:30 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบแรก 8 : 2
4. บาสเกตบอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09 14:00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 40 : 77
10 15:15 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 65 : 41
11 16:30 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 62 : 53
12 17:45 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.ลำปาง
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 17 : 32
5. บาสเกตบอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09 09:00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.ลำปาง
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 58 : 30
10 10:15 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 47 : 26
11 11:30 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 36 : 34
12 12:45 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบแรก 17 : 43
6. วอลเลย์บอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09 13:30 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เชียงใหม่
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 3 : 0
10 15:00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.ลำปาง
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 3 : 0
11 16:30 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 3 : 0
12 18:00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.นครสวรรค์
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 0 : 3
7. วอลเลย์บอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
07 09:00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงใหม่
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 3 : 0
08 10:30 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 1 : 3
09 12:00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบแรก 1 : 3
8. วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09 เริ่ม 08:30 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 0 : 2
10 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงราย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 2 : 0
11 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 1 : 2
12 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 2 : 0
9. วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09 เริ่ม 17:00 เป็นต้นไป มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 2 : 0
10 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 2 : 0
11 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เชียงราย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 2 : 0
12 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบแรก 0 : 2
10. เซปัค ตะกร้อ ทีมชุด ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09 08.30 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 2 : 1
10 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 1 : 2
11. เซปัค ตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
15 13.00 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 2 : 0
16 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.ลำปาง
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 2 : 0
17 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 2 : 0
18 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 2 : 1
12. เซปัค ตะกร้อ ทีมคู่ ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
08 17.00 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามตะกร้อ 1 รอบรอง 2 : 1
09 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามตะกร้อ 2 รอบรอง 2 : 0
13. เซปัค ตะกร้อ ทีมชุด หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
11 08.30 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 2 : 1
12 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 0 : 2
14. เซปัค ตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
19 13.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 2 : 0
20 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 2 : 0
21 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 2 : 1
15. เซปัค ตะกร้อ ทีมคู่ หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
10 17.00 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามตะกร้อ 1 รอบรอง 2 : 1
11 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามตะกร้อ 2 รอบรอง 2 : 0
16. แฮนด์บอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
07 19.00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 30 : 31
08 20.00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 28 : 10
09 21.00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 19 : 13
17. แฮนด์บอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
05 17.00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 16 : 6
06 18.00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบแรก 20 : 18
18. เปตอง ประเภทชายคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
ครองที่ 3 ร่วม :
01 08.00 เป็นต้นไป มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
สนามเปตอง 5 รอบแรก 7 : 11
02 มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 2
vs
มรภ.เชียงใหม่ ทีม 1
สนามเปตอง 7 รอบแรก 8 : 11
03 มรภ.เชียงราย ทีม 1
vs
มรภ.ลำปาง ทีม 2
สนามเปตอง 8 รอบแรก 11 : 8
04 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 1
สนามเปตอง 1 รอบแรก 11 : 8
05 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 6 รอบแรก 4 : 11
06 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 2
vs
มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 1
สนามเปตอง 2 รอบแรก 11 : 2
07 มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
vs
มรภ.เชียงใหม่ ทีม 2
สนามเปตอง 3 รอบแรก 11 : 1
08 มรภ.ลำปาง ทีม 1
vs
มรภ.เชียงราย ทีม 2
สนามเปตอง 4 รอบแรก 9 : 11
09 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
vs
มรภ.เชียงใหม่ ทีม 1
สนามเปตอง 6 รอบแรก 11 : 4
10 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
vs
มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 2
สนามเปตอง 1 รอบแรก 11 : 2
11 มรภ.เชียงราย ทีม 1
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
สนามเปตอง 7 รอบแรก 1 : 11
12 มรภ.ลำปาง ทีม 2
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 1
สนามเปตอง 4 รอบแรก 5 : 11
13 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 2
สนามเปตอง 8 รอบแรก 9 : 11
14 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 2
vs
มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 1
สนามเปตอง 3 รอบแรก 11 : 2
15 มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
vs
มรภ.เชียงราย ทีม 2
สนามเปตอง 7 รอบแรก 11 : 0
16 มรภ.เชียงใหม่ ทีม 2
vs
มรภ.ลำปาง ทีม 1
สนามเปตอง 5 รอบแรก 11 : 5
17 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
vs
มรภ.เชียงใหม่ ทีม 1
สนามเปตอง 8 รอบแรก 11 : 9
18 มรภ.เชียงราย ทีม 1
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 1
สนามเปตอง 3 รอบแรก 11 : 10
19 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 1 รอบแรก 5 : 11
20 มรภ.เชียงใหม่ ทีม 2
vs
มรภ.เชียงราย ทีม 2
สนามเปตอง 7 รอบแรก 1 : 11
21 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
สนามเปตอง 5 รอบสอง 11 : 4
22 มรภ.เชียงราย ทีม 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 1 รอบสอง 0 : 11
23 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 2
สนามเปตอง 6 รอบสอง 0 : 11
24 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
vs
มรภ.เชียงราย ทีม 1
สนามเปตอง 8 รอบสอง 11 : 5
25 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 3 รอบสอง 11 : 6
26 มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
vs
มรภ.เชียงราย ทีม 2
สนามเปตอง 4 รอบสอง 11 : 1
27 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 2
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
สนามเปตอง 7 รอบสอง 11 : 7
28 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
vs
มรภ.เชียงราย ทีม 1
สนามเปตอง 8 รอบสอง 11 : 5
29 มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 7 รอบสอง 5 : 11
30 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
สนามเปตอง 8 รอบสอง 11 : 5
31 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 2
สนามเปตอง 8 รอบรอง 7 : 13
32 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 8 รอบรอง 13 : 10
33 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 2
สนามเปตอง 7 รอบชิงชนะเลิศ 13 : 5
19. เปตอง ประเภทหญิงคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08.00 เป็นต้นไป มรภ.กำแพงเพชร ทีม 2
vs
มรภ.เชียงราย ทีม 1
สนามเปตอง 1 รอบแรก 11 : 5
02 มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 1
vs
มรภ.ลำปาง ทีม 2
สนามเปตอง 2 รอบแรก 9 : 11
03 มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 2
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 2
สนามเปตอง 3 รอบแรก 1 : 11
04 มรภ.เชียงใหม่ ทีม 2
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 1
สนามเปตอง 4 รอบแรก 10 : 11
05 มรภ.เชียงราย ทีม 2
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
สนามเปตอง 5 รอบแรก 3 : 11
06 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
สนามเปตอง 6 รอบแรก 11 : 3
07 มรภ.เชียงใหม่ ทีม 1
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 7 รอบแรก 11 : 8
08 มรภ.ลำปาง ทีม 1
vs
มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
สนามเปตอง 8 รอบแรก 11 : 5
09 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 2
vs
มรภ.ลำปาง ทีม 2
สนามเปตอง 5 รอบแรก 4 : 11
10 มรภ.เชียงราย ทีม 1
vs
มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 1
สนามเปตอง 3 รอบแรก 11 : 10
11 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 2
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 1
สนามเปตอง 6 รอบแรก 11 : 0
12 มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 2
vs
มรภ.เชียงใหม่ ทีม 2
สนามเปตอง 8 รอบแรก 8 : 11
13 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
สนามเปตอง 2 รอบแรก 11 : 7
14 มรภ.เชียงราย ทีม 2
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
สนามเปตอง 1 รอบแรก 9 : 11
15 มรภ.เชียงใหม่ ทีม 1
vs
มรภ.ลำปาง ทีม 1
สนามเปตอง 7 รอบแรก 11 : 0
16 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
vs
มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
สนามเปตอง 5 รอบแรก 11 : 2
17 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 2
vs
มรภ.เชียงราย ทีม 1
สนามเปตอง 6 รอบแรก 8 : 11
18 มรภ.เชียงใหม่ ทีม 2
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 1
สนามเปตอง 2 รอบแรก 5 : 11
19 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
สนามเปตอง 1 รอบแรก 11 : 5
20 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
vs
มรภ.ลำปาง ทีม 1
สนามเปตอง 4 รอบแรก 11 : 7
21 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 1
สนามเปตอง 2 รอบสอง 11 : 2
22 มรภ.เชียงใหม่ ทีม 1
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 7 รอบสอง 6 : 11
23 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
vs
มรภ.ลำปาง ทีม 2
สนามเปตอง 5 รอบสอง 11 : 2
24 มรภ.เชียงราย ทีม 1
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 2
สนามเปตอง 4 รอบสอง 2 : 11
25 มรภ.ลำปาง ทีม 2
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 2
สนามเปตอง 1 รอบสอง 4 : 11
26 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
vs
มรภ.เชียงราย ทีม 1
สนามเปตอง 2 รอบสอง 2 : 11
27 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 7 รอบสอง 9 : 11
28 มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 1
vs
มรภ.เชียงใหม่ ทีม 1
สนามเปตอง 5 รอบสอง 7 : 11
29 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
vs
มรภ.ลำปาง ทีม 2
สนามเปตอง 1 รอบสอง 11 : 0
30 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
vs
มรภ.เชียงใหม่ ทีม 1
สนามเปตอง 2 รอบสอง 11 : 3
31 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 2
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
สนามเปตอง 4 รอบรอง 13 : 10
32 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 2 รอบรอง 10 : 11
33 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 4 รอบชิงชนะเลิศ 13 : 10
34 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
ครองที่ 3 ร่วม :
20. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
07 19.00 เป็นต้นไป มรภ.เพชรบูรณ์
นายธนพนธ์ หอมเนียม
vs
มรภ.เชียงราย
นายณัฐพล กันทะวงค์
สนามมวยสากลสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 0 : 1
08 มรภ.ลำปาง
นายขจรเกียรติ ดีขอ
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
นายนพรัตน์ สังขประเสริฐ
สนามมวยสากลสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 30 : 31
21. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09 19.00 เป็นต้นไป มรภ.เพชรบูรณ์
นายอภิวัฒน์ ลาจันทึก
vs
มรภ.ลำปาง
นายชาติทนง สีสมสอน
สนามมวยสากลสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 0 : 1
10 มรภ.พิบูลสงคราม
นายเอกลักษณ์ ปู่หลังกล่ำ
vs
มรภ.กำแพงเพชร
นายภานุพงษ์ เจษฎาอนุพงษ์กุล
สนามมวยสากลสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 1 : 0
22. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
210 19.00 เป็นต้นไป มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 0 : 1
211 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.ลำปาง
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 20 : 14
23. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 63.5 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
212 19.00 เป็นต้นไป มรภ.ลำปาง
นายเสกสรรค์ หล้าภิระ
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
นายธนาวิลย์ ปักเคทาติ
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 1 : 0
213 มรภ.เชียงราย
นายการัณยภาศ โลมากุล
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
นายพงษ์นรินทร์ ทาทอน
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 1 : 0
24. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
214 20.00 เป็นต้นไป มรภ.นครสวรรค์
นายจักรพันธ์ ชูยศ
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
นายสกุลพงษ์ สุขทองสา
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 0 : 1
215 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เชียงราย
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบรอง 0 : 1
25. เทนนิส ชายเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
12 09.00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทนนิส รอบสอง 2 : 8
13 09.00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเทนนิส รอบสอง 8 : 3
14 09.00 มรภ.อุตรดิตถ์
นายเอกสิทธิ์ ลือแก้ว
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
นายจิตรา หรุ่นขำ
สนามเทนนิส รอบสอง 2 : 8
15 09.00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเทนนิส รอบสอง 8 : 0
26. เทนนิส หญิงเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
16 09.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
นางสาวพหฤทัย ขุนใหญ่
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวนาฏยา คุ้มยิ้ม
สนามเทนนิส รอบสอง 8 : 0
17 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบสอง 8 : 4
18 มรภ.นครสวรรค์
นางสาวอาภิพันธา ไพโรจน์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวกชพร จักรสาน
สนามเทนนิส รอบสอง 8 : 3
19 มรภ.ลำปาง
นางสาวแพรวิลันดา นามใจ
vs
มรภ.เชียงราย
นางสาวนิจชิตา เสมอเชื้อ
สนามเทนนิส รอบสอง 4 : 7
27. เทนนิส ชายคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
20 09.00 เป็นต้นไป มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทนนิส รอบสอง 8 : 6
21 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบสอง 6 : 8
22 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทนนิส รอบสอง 2 : 8
23 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเทนนิส รอบสอง 4 : 8
28. เทนนิส หญิงคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
24 09.00 เป็นต้นไป มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทนนิส รอบแรก 8 : 5
25 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบแรก 6 : 8
26 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทนนิส รอบแรก 8 : 1
27 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบแรก 1 : 8
29. เทนนิส คู่ผสม
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
28 12.00 เป็นต้นไป มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบสอง 8 : 1
29 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทนนิส รอบสอง 8 : 2
30 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทนนิส รอบสอง 8 : 1
31 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทนนิส รอบสอง 8 : 4
30. เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58 ก.ก. แต่ไม่เกิน 63 ก.ก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09.00 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเทควันโด หองประชุมรัตนอาภา ครองที่ 3 ร่วม :
01 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทควันโด หองประชุมรัตนอาภา รอบชิงชนะเลิศ อันดับที่ 1 : อันดับที่ 2
31. เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 ก.ก. แต่ไม่เกิน 74 ก.ก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
12.00 เป็นต้นไป มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทควันโด หองประชุมรัตนอาภา ครองที่ 3 ร่วม :
01 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเทควันโด หองประชุมรัตนอาภา รอบชิงชนะเลิศ อันดับที่ 1 : อันดับที่ 2
32. เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 ก.ก. แต่ไม่เกิน 57 ก.ก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
12.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเทควันโด หองประชุมรัตนอาภา ครองที่ 3 ร่วม :
01 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทควันโด หองประชุมรัตนอาภา รอบชิงชนะเลิศ อันดับที่ 1 : อันดับที่ 2
33. แบดมินตัน ชายเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
29 9.25 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 2 : 0
30 9.25 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 2
31 9.50 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 1 : 2
32 9.50 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 2
47 13.30 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 1 : 2
48 13.30 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 2 : 0
34. แบดมินตัน หญิงเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
33 09.50 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 2 : 0
34 10.15 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 2
35 10.15 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 2
36 10.15 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 2
49 14.00 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 2 : 0
50 14.00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 0 : 2
35. แบดมินตัน ชายคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
37 10.40 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 2 : 0
38 10.40 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 2
39 10.40 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 1 : 2
40 11.05 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 2
51 14.30 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 2 : 0
52 14.30 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 2 : 1
36. แบดมินตัน หญิงคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
41 11.05 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 2
42 11.30 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 2 : 0
43 11.30 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 2 : 0
44 11.30 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 2 : 0
53 15.00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 2 : 0
54 15.00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 0 : 2
37. แบดมินตัน คู่ผสม
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
25 09.00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 2 : 0
26 09.00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 2 : 0
27 09.00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 2
28 09.25 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 2
45 13.00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 2 : 0
46 13.00 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 2 : 1
38. เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.เชียงใหม่
vs
Bye 1
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 2
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 3
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
มรภ.พิบูลสงคราม
vs
Bye 1
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 2
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
01 10.00 มรภ.กำแพงเพชร
นายจักรภพ พูลมณี
vs
มรภ.เชียงราย ทีม A
นายณัฐธัญ อึ้งตระกูล
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก ทีม A 3 : 0
02 10.00 มรภ.เชียงใหม่ ทีม B
นายกรรฑารักษ์ ใจสิทธิ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร ทีม B
นายปัณณพัฒน์ เชื้อสุวรรณ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 0 : 3
03 10.00 มรภ.เชียงราย ทีม B
นายศุภกร สายเครือรินทร์
vs
มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม B
นายสุทธิพงษ์ บุญมาก
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 0
08 11.00 มรภ.เชียงใหม่ ทีม A
นายพลาดิศัย เสวกวรรณ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร ทีม A
นายจักรภพ พูลมณี
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 3 : 1
09 11.00 มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม A
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม A
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 1 : 3
10 11.00 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม B
นายพงศธร บุญประจวบ
vs
มรภ.กำแพงเพชร ทีม B
นายปัณณพัฒน์ เชื้อสุวรรณ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 3
11 11.00 มรภ.เชียงราย ทีม B
นายศุภกร สายเครือรินทร์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม B
นายวรดนัย ศักดี
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 3
16 13.00 มรภ.เชียงใหม่ ทีม A
นายพลาดิศัย เสวกวรรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม A
นายวัชรชัย ท้วมหลุ่น
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 3 : 1
17 13.00 มรภ.กำแพงเพชร ทีม B
นายปัณณพัฒน์ เชื้อสุวรรณ์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม B
นายวรดนัย ศักดี
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 3 : 1
20 13.30 มรภ.เชียงใหม่ ทีม A
นายพลาดิศัย เสวกวรรณ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร ทีม B
นายปัณณพัฒน์ เชื้อสุวรรณ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 3 : 2
21 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม A
นายวัชรชัย ท้วมหลุ่น
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม B
นายวรดนัย ศักดี
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 ครองที่ 3 ร่วม :
39. เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.เชียงใหม่
vs
Bye 1
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 4
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
มรภ.กำแพงเพชร
vs
Bye 3
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 2
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
04 10.30 มรภ.เชียงราย ทีม A
นางสาวอรพรรณ เลาแก้ว
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม A
นางสาวปาณิสรา คงคา
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 0
05 10.30 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม A
นางสาวธัญญาลักษณ์ เถยสูงเนิน
vs
มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม A
นางสาวทิพพาวดี กุลาชัย
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 0
06 10.30 มรภ.เชียงราย ทีม B
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม B
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 0 : 3
07 10.30 มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม B
นางสาวอภิญญา จันทร์กระจ่าง
vs
มรภ.เชียงใหม่ ทีม B
นางสาวปิยธิดา ฤกษ์อ่ำ
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 0 : 3
12 11.30 มรภ.เชียงใหม่ ทีม A
นางสาวศิริพร ใบแสด
vs
มรภ.เชียงราย ทีม A
นางสาวอรพรรณ เลาแก้ว
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 3 : 0
13 11.30 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม A
นางสาวธัญญาลักษณ์ เถยสูงเนิน
vs
มรภ.กำแพงเพชร ทีม A
นางสาวสุจิตรา เนียมหุ่น
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 3 : 0
14 11.30 มรภ.กำแพงเพชร ทีม B
นางสาวพรพิมล กันหา
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม B
นางสาวสุพัตรา หลวงวงศ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 3
15 11.30 มรภ.เชียงใหม่ ทีม B
นางสาวปิยธิดา ฤกษ์อ่ำ
vs
มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม B
นางสาวจินตนา สายสิงเทศ
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 3 : 0
18 13.00 มรภ.เชียงใหม่ ทีม A
นางสาวศิริพร ใบแสด
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม A
นางสาวธัญญาลักษณ์ เถยสูงเนิน
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 1 : 3
19 13.00 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม B
นางสาวสุพัตรา หลวงวงศ์
vs
มรภ.เชียงใหม่ ทีม B
นางสาวปิยธิดา ฤกษ์อ่ำ
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 3 : 2
20 มรภ.เชียงใหม่ ทีม A
นางสาวศิริพร ใบแสด
vs
มรภ.เชียงใหม่ ทีม B
นางสาวปิยธิดา ฤกษ์อ่ำ
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 ครองที่ 3 ร่วม :
21 13.30 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม A
นางสาวธัญญาลักษณ์ เถยสูงเนิน
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม B
นางสาวสุพัตรา หลวงวงศ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 3 : 1
40. วิ่ง 400 เมตร ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 07.00 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
นายกฤตเมธ บุตรที
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 51.95
02 มรภ.นครสวรรค์
นายวีรพล ทองดี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 52.49
03 มรภ.เชียงราย
นายอรรณพ กันทะเนตร
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 52.60
04 มรภ.พิบูลสงคราม
นายพิพัฒน์กุล จันทร์เกิด
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 53.76
05 มรภ.เชียงราย
นายวรุตม์ ปราบสงบ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 57.07
06 มรภ.กำแพงเพชร
นายพัฒนกริช จันตาวงศ์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 57.60
07 มรภ.เชียงใหม่
นายปฐมพงษ์ ธะนันต์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 1.01.05
08 มรภ.อุตรดิตถ์
นายเดโชชัย ไชยวุฒิ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : DISQ
41. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 06.00 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
นายพงศ์พันธ์ ติ๊บลังกา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 4.28.87
02 มรภ.เชียงราย
นายมงคล แก้วตา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 4.33.18
03 มรภ.อุตรดิตถ์
นายวรยศ รักษา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 4.37.55
04 มรภ.เชียงราย
นายธนกฤต ขอนกลาย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 4.44.78
05 มรภ.ลำปาง
นายจันทร์มาฆะ จิตต์ภาวนา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 4.55.09
06 มรภ.พิบูลสงคราม
นายพงศ์เทพ อุ่นใจ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 4.56.06
07 มรภ.กำแพงเพชร
นายบัณฑิต ลอยบัณฑิตย์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 4.56.69
08 มรภ.เชียงใหม่
นายภูวนัย นนท์ศรี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 5.11.26
09 มรภ.นครสวรรค์
นายกิตติศักดิ์ กลิ่นเทศ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 9 : 5.13.92
10 มรภ.อุตรดิตถ์
นายทะนงศักดิ์ เขียวสี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 10 : 5.22.12
11 มรภ.นครสวรรค์
นายธนกร โสไกร
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 11 : 5.36.64
12 มรภ.กำแพงเพชร
นายฐิรพงศ์ อมรพันธุ์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 12 : 6.15.17
13 มรภ.เพชรบูรณ์
นายนันท์ธร หมื่นคำสี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 13 : 6.26.51
14 มรภ.เพชรบูรณ์
นายกฤตภัทร กิมประเทศ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 14 : DNS
42. วิ่ง 10,000 เมตร ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 07.30 มรภ.เชียงราย
นายกิรติ พงษ์ไสว
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 37.22.33
02 07.30 มรภ.เชียงราย
นายมงคล แก้วตา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 37.53.63
03 07.30 มรภ.พิบูลสงคราม
นายนัฐวุฒิ จิ๋วกร่าง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 39.45.02
04 07.30 มรภ.เชียงใหม่
นายสุขชัย ปัญญาวรลักษณ์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 40.32.26
05 07.30 มรภ.เพชรบูรณ์
นายกฤตภัทร กิมประเทศ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 41.29.49
06 07.30 มรภ.พิบูลสงคราม
นายชูชาติ แซ่ย่า
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : DNF
07 07.30 มรภ.นครสวรรค์
นายนครินทร์ อินตา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : DNS
08 07.30 มรภ.เชียงใหม่
นายอภิชาติ เจริญสมาธิ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : DNS
43. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08.40 มรภ.พิบูลสงคราม
นายณัฐนนท์ นาสอน
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 16.52
02 08.40 มรภ.อุตรดิตถ์
นายสหรัฐ วรินทร์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 16.68
03 08.40 มรภ.อุตรดิตถ์
นายเดชฤทธิ์ แถวเพณี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 18.48
04 08.40 มรภ.กำแพงเพชร
นายวิศววิท นาคเกศ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 19.42
05 08.40 มรภ.กำแพงเพชร
นายปวเรศ ไพราราชธรรม
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 19.51
06 08.40 มรภ.เชียงใหม่
นายศิริชัย ฝอยทอง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 21.28
07 08.40 มรภ.เชียงใหม่
นายวรัญกุล สุคำ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 23.11
08 08.40 มรภ.เชียงราย
นายบดินทร์ สามี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 26.73
44. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 13.00 เป็นต้นไป มรภ.กำแพงเพชร สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 43.53
02 มรภ.พิบูลสงคราม สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 43.70
03 มรภ.อุตรดิตถ์ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 44.46
04 มรภ.เชียงใหม่ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 44.49
05 มรภ.เชียงราย สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 44.96
06 มรภ.นครสวรรค์ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 45.20
07 มรภ.เพชรบูรณ์ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 47.06
45. ทุ่มน้ำหนักชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08.00 มรภ.พิบูลสงคราม
นายธนิก ใจยง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 10.70
02 08.00 มรภ.อุตรดิตถ์
นายภานุวัฒน์ ขำแช่ม
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 10.58
03 08.00 มรภ.พิบูลสงคราม
นายนพัตธร โพธิ์ทอง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 10.24
04 08.00 มรภ.เพชรบูรณ์
นายรัตนากร ปั้นมีรส
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 9.49
05 08.00 มรภ.กำแพงเพชร
นายกฤตนัย ชื่นชมน้อย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 9.45
06 08.00 มรภ.กำแพงเพชร
นายเนติชัย พินนอก
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 5.58
07 08.00 มรภ.เชียงใหม่
นายธีระ ยี่ตา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 7.21
08 08.00 มรภ.เชียงใหม่
นายอลงกรณ์ อำขำ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 6.88
09 08.00 มรภ.เพชรบูรณ์
นายธีรภัทร เขี้ยมงูเหลือม
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 9 : 6.83
10 08.00 มรภ.นครสวรรค์
นายวรรธนะ สุริวงค์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 10 : 6.04
46. พุ่งแหลนชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 12.30 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
นายธนิก ใจยง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 52.23
02 มรภ.พิบูลสงคราม
นายสัญชัย บุญก่อ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 43.92
03 มรภ.กำแพงเพชร
นายกฤตนัย ชื่นชมน้อย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 39.74
04 มรภ.เชียงราย
นายเมธิชัย ใจมาเชื้อ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 37.08
05 มรภ.เชียงใหม่
นายอลงกรณ์ อำขำ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 36.80
06 มรภ.กำแพงเพชร
นายสมบูรณ์ คูณสูง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 34.35
07 มรภ.อุตรดิตถ์
นายณัฐชานนท์ นงค์พาน
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 32.40
08 มรภ.เชียงใหม่
นายเบญจพล เตชะธันยพัชร์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 30.70
47. กระโดดสูงชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 14.30 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
นายกันต์ศักดิ์ อินนันใจ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 1.81
02 มรภ.อุตรดิตถ์
นายเดชฤทธิ์ แถวเพณี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 1.78
03 มรภ.พิบูลสงคราม
นายณัฐพนธ์ สมสิทธิ์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 1.75
04 มรภ.พิบูลสงคราม
นายธนกฤต วงษ์แหวน
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 1.75
05 มรภ.อุตรดิตถ์
นายธนวัฒน์ จันทร์ทา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 1.70
06 มรภ.กำแพงเพชร
นายทิวา บุญส่ง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 1.70
48. วิ่ง 400 เมตร หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 07.00 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวจุฑารัตน์ เถนนิยม
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 1.00.91
02 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวณัฐธิดา เถาหน้อย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 1.03.45
03 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวสุพิชชา มงคลแก่นทราย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 1.05.64
04 มรภ.ลำปาง
นางสาววริตา ก๋องวงค์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 1.06.22
05 มรภ.นครสวรรค์
นางสาวหนึ่งฤทัย เนินราช
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 1.23.27
49. วิ่ง 1,500 เมตร หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 06.00 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวมยุรี กานนท์ธนกุล
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 5.24.51
02 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวมณีรัตน์ มณีสาย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 5.37.24
03 มรภ.เชียงราย
นางสาวนพเก้า สะสาง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 5.40.84
04 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวณัฐธิดา เถาหน้อย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 5.59.68
05 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวสุพัตรา คำสา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 6.31.31
06 มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวสตรีรัตน์ เสน่ห์พูด
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : DNF
07 มรภ.เชียงราย
นางสาวสุภาพร ภูเขียวขำ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : DNF
08 มรภ.นครสวรรค์
นางสาวพัชรี กระจ่างกลาง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : DNS
09 มรภ.เพชรบูรณ์
นางสาวศตพร สนฉาย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 9 : DNS
50. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08.30 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวทิพย์ คล่องงาน
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 15.89
02 มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวสุกัญญา ราชทรัพย์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 18.54
03 มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวไพรพณาขวัญ ยิ้มสอาด
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 18.98
04 มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวสตรีรัตน์ เสน่ห์พูด
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 19.77
05 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวกิตติกาญจน์ วรรณใจ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 20.22
06 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวทัตธาดา เรือนอินทร์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 20.28
51. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08.40 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 50.68
02 มรภ.นครสวรรค์ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 51.68
03 มรภ.กำแพงเพชร สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 53.17
04 มรภ.อุตรดิตถ์ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 55.08
05 มรภ.เชียงใหม่ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 1.00.06
52. กระโดดไกลหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 09.00 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวณัฐสุดา กำจาย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 4.87
02 มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวณัฐมล แสงอรุณ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 4.58
03 มรภ.เชียงราย
นางสาวสุภาพร ภูเขียวขำ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 4.47
04 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวนีรนุช ระวังภัย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 4.20
05 มรภ.ลำปาง
นางสาวสุภาวดี แสนแจ้
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 4.16
06 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวสุพัตรา อำขำ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 4.15
07 มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวพัชรินทร์ นาคเจริญ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 3.90
08 มรภ.เพชรบูรณ์
นางสาวศตพร สนฉาย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 3.48

พิมพ์โปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2561

1. ฟุตบอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
13 10.00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามฟุตบอล อบจ. รอบรอง 4 : 0
14 10.00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล รอบรอง 6 : 5
2. ฟุตซอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
13 12:00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบรอง 3 : 1
14 13:30 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เชียงราย
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบรอง 0 : 2
3. ฟุตซอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
07 09:00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบรอง 7 : 0
08 10:30 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบรอง 5 : 1
4. บาสเกตบอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
13 11:30 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.ลำปาง
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบรอง 57 : 36
14 12:45 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบรอง 67 : 72
5. บาสเกตบอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
13 09:00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบรอง 58 : 32
14 10:15 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบรอง 53 : 24
6. วอลเลย์บอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
13 13:00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบรอง 3 : 1
14 14:30 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงราย
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบรอง 3 : 0
7. วอลเลย์บอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
10 10:00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบรอง 3 : 2
11 11:30 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงใหม่
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบรอง 3 : 0
8. วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
13 เริ่ม 18:30 เป็นต้นไป มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบรอง 2 : 0
14 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบรอง 1 : 2
9. วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
13 เริ่ม 17:00 เป็นต้นไป มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบรอง 2 : 0
14 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบรอง 2 : 0
10. เซปัค ตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
19 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามตะกร้อ 1 ครองที่ 3 ร่วม :
20 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามตะกร้อ 1 รอบชิงชนะเลิศ 2 : 0
11. เซปัค ตะกร้อ ทีมคู่ ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
12 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามตะกร้อ 1 รอบชิงชนะเลิศ 2 : 1
13 12.00 เป็นต้นไป มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
ครองที่ 3 ร่วม :
12. เซปัค ตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
22 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามตะกร้อ 2 ครองที่ 3 ร่วม :
23 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามตะกร้อ 2 รอบชิงชนะเลิศ 2 : 0
13. เซปัค ตะกร้อ ทีมคู่ หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
13 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามตะกร้อ 2 รอบชิงชนะเลิศ 2 : 0
14 10.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.นครสวรรค์
ครองที่ 3 ร่วม :
14. แฮนด์บอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
10 18.00 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบรอง 26 : 10
11 19.00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบรอง 25 : 29
15. แฮนด์บอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
07 16.00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบรอง 27 : 7
08 17.00 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบรอง 25 : 12
16. เปตอง ประเภทคู่ผสม
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08.30 เป็นต้นไป มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 1
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
สนามเปตอง 1 รอบแรก 5 : 11
02 มรภ.เชียงราย ทีม 2
vs
มรภ.กำแพงเพชร ทีม 2
สนามเปตอง 2 รอบแรก 1 : 11
03 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
vs
มรภ.เชียงราย ทีม 1
สนามเปตอง 3 รอบแรก 11 : 1
04 มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 2
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 2
สนามเปตอง 4 รอบแรก 11 : 1
05 มรภ.เชียงใหม่ ทีม 2
vs
มรภ.ลำปาง ทีม 1
สนามเปตอง 5 รอบแรก 8 : 11
06 มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
สนามเปตอง 6 รอบแรก 11 : 5
07 มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 1
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 7 รอบแรก 8 : 11
08 มรภ.เชียงใหม่ ทีม 1
vs
มรภ.ลำปาง ทีม 2
สนามเปตอง 8 รอบแรก 2 : 11
09 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 2
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
สนามเปตอง 1 รอบแรก 11 : 5
10 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
vs
มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 2
สนามเปตอง 3 รอบแรก 11 : 2
11 มรภ.ลำปาง ทีม 1
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
สนามเปตอง 5 รอบแรก 0 : 11
12 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
vs
มรภ.ลำปาง ทีม 2
สนามเปตอง 7 รอบแรก 11 : 9
13 มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 1
vs
มรภ.เชียงราย ทีม 2
สนามเปตอง 2 รอบแรก 11 : 1
14 มรภ.เชียงราย ทีม 1
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 2
สนามเปตอง 4 รอบแรก 11 : 5
15 มรภ.เชียงใหม่ ทีม 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
สนามเปตอง 6 รอบแรก 8 : 11
16 มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 1
vs
มรภ.เชียงใหม่ ทีม 1
สนามเปตอง 8 รอบแรก 6 : 11
17 มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 1
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
สนามเปตอง 1 รอบแรก 0 : 11
18 มรภ.เชียงราย ทีม 1
vs
มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 2
สนามเปตอง 3 รอบแรก 7 : 11
19 มรภ.ลำปาง ทีม 1
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
สนามเปตอง 5 รอบแรก 1 : 11
20 มรภ.เชียงใหม่ ทีม 1
vs
มรภ.ลำปาง ทีม 2
สนามเปตอง 7 รอบแรก 11 : 2
21 มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
vs
มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 2
สนามเปตอง 5 รอบสอง 11 : 9
22 มรภ.เชียงใหม่ ทีม 1
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 6 รอบสอง 4 : 11
23 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
สนามเปตอง 7 รอบสอง 11 : 7
24 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
สนามเปตอง 8 รอบสอง 11 : 10
25 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
vs
มรภ.กำแพงเพชร ทีม 2
สนามเปตอง 7 รอบสอง 11 : 10
26 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 2
สนามเปตอง 8 รอบสอง 11 : 6
27 มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 5 รอบสอง 5 : 11
28 มรภ.เพชรบูรณ์ ทีม 2
vs
มรภ.เชียงใหม่ ทีม 1
สนามเปตอง 6 รอบสอง 5 : 11
29 มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
vs
มรภ.เชียงใหม่ ทีม 1
สนามเปตอง 5 รอบสอง 11 : 3
30 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
vs
มรภ.กำแพงเพชร ทีม 2
สนามเปตอง 7 รอบสอง 11 : 10
31 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
vs
มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
สนามเปตอง 5 รอบรอง 6 : 13
32 มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
สนามเปตอง 7 รอบรอง 5 : 13
33 มรภ.พิบูลสงคราม ทีม 1
vs
มรภ.อุตรดิตถ์ ทีม 2
สนามเปตอง 6 รอบชิงชนะเลิศ 13 : 4
34 มรภ.กำแพงเพชร ทีม 1
vs
มรภ.นครสวรรค์ ทีม 1
ครองที่ 3 ร่วม :
17. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
11 มรภ.เชียงราย
นายเมธาพร สุขะ
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
นายเจษฏา จันทร์วิบูลย์
สนามมวยสากลสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบชิงชนะเลิศ 0 : 1
12 20.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
นายศตวรรษ สิทธิปัญญา
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
นายรัฐชานนท์ ปั๋นจา
ครองที่ 3 ร่วม :
18. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
12 มรภ.เพชรบูรณ์
นายณัฐพล ทองด้วง
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
นายสิทธินนท์ เหล่ากาวี
สนามมวยสากลสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบชิงชนะเลิศ 0 : 1
13 20.00 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
นายธนาสิทธิ์ หอมหวล
vs
มรภ.กำแพงเพชร
นายทศพล ทิพย์สันเทียะ
ครองที่ 3 ร่วม :
19. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
13 มรภ.เชียงราย
นายณัฐพล กันทะวงค์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
นายนพรัตน์ สังขประเสริฐ
สนามมวยสากลสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบชิงชนะเลิศ 7 : 13
14 20.00 เป็นต้นไป มรภ.เพชรบูรณ์
นายธนพนธ์ หอมเนียม
vs
มรภ.ลำปาง
นายขจรเกียรติ ดีขอ
ครองที่ 3 ร่วม :
20. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
14 มรภ.ลำปาง
นายชาติทนง สีสมสอน
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
นายเอกลักษณ์ ปู่หลังกล่ำ
สนามมวยสากลสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบชิงชนะเลิศ 1 : 0
15 20.00 เป็นต้นไป มรภ.เพชรบูรณ์
นายอภิวัฒน์ ลาจันทึก
vs
มรภ.กำแพงเพชร
นายภานุพงษ์ เจษฎาอนุพงษ์กุล
ครองที่ 3 ร่วม :
21. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
216 มรภ.เพชรบูรณ์
นายอัครชัย เจิมทา
vs
มรภ.เชียงราย
นายชนะชัย ขยันดี
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบชิงชนะเลิศ 32 : 21
217 20.00 เป็นต้นไป มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.กำแพงเพชร
ครองที่ 3 ร่วม :
22. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
217 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบชิงชนะเลิศ 10 : 22
218 มรภ.เชียงราย
นายทัศน์พล เครื่องสนุก
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
นายนำโชค จับฟั่น
ครองที่ 3 ร่วม :
23. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
218 มรภ.เพชรบูรณ์
นายทศพล จันทะคาม
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
นายพชรพล พรมโสภา
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบชิงชนะเลิศ 1 : 0
219 20.00 เป็นต้นไป มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.ลำปาง
ครองที่ 3 ร่วม :
24. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 63.5 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
219 มรภ.ลำปาง
นายเสกสรรค์ หล้าภิระ
vs
มรภ.เชียงราย
นายการัณยภาศ โลมากุล
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบชิงชนะเลิศ 0 : 1
220 20.00 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
นายธนาวิลย์ ปักเคทาติ
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
นายพงษ์นรินทร์ ทาทอน
ครองที่ 3 ร่วม :
25. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
220 20.00 เป็นต้นไป มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงใหม่
ครองที่ 3 ร่วม :
220 มรภ.อุตรดิตถ์
นายสกุลพงษ์ สุขทองสา
vs
มรภ.เชียงราย
นายนัฐราวุฒิ สุนันต๊ะ
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบชิงชนะเลิศ 12 : 18
26. มวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 48 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
305 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวเมวิกา ถุงแก้ว
vs
มรภ.เชียงราย
นางสาวชลดา ใจปาละ
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบชิงชนะเลิศ 25 : 33
306 20.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
นางสาวชรินทิพย์ วารี
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวสุชาวดี ช่วยชูเผ่า
ครองที่ 3 ร่วม :
27. มวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก.
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
306 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวสริญณา จางวาง
vs
มรภ.นครสวรรค์
นางสาวกรพิน พันตะคุ
สนามมวยไทยสมัครเล่น ลานหน้าอาคารทีปังกรฯ รอบชิงชนะเลิศ 1 : 0
307 20.00 เป็นต้นไป มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวนุชนาถ ไพรศรี
vs
ครองที่ 3 ร่วม :
28. เทนนิส ชายเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
32 09.00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบรอง 8 : 2
33 09.00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบรอง 2 : 8
29. เทนนิส หญิงเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
34 09.00 เป็นต้นไป มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทนนิส รอบรอง 8 : 1
35 มรภ.นครสวรรค์
นางสาวอาภิพันธา ไพโรจน์
vs
มรภ.เชียงราย
นางสาวนิจชิตา เสมอเชื้อ
สนามเทนนิส รอบรอง 8 : 1
30. เทนนิส ชายคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
36 09.00 เป็นต้นไป มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบรอง 8 : 6
37 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเทนนิส รอบรอง 4 : 8
31. เทนนิส หญิงคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
38 09.00 เป็นต้นไป มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบรอง 8 : 1
39 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบรอง 5 : 8
32. เทนนิส คู่ผสม
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
40 12.00 เป็นต้นไป มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทนนิส รอบรอง 8 : 1
41 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบรอง 8 : 6
33. แบดมินตัน ชายเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
49 09.00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 ครองที่ 3 ร่วม :
56 09.00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 2 : 0
34. แบดมินตัน หญิงเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
51 09.00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 ครองที่ 3 ร่วม :
57 09.00 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 2 : 0
35. แบดมินตัน ชายคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
53 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 ครองที่ 3 ร่วม :
56 09.00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 2 : 0
36. แบดมินตัน หญิงคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
15 09.00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 1 : 2
55 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 ครองที่ 3 ร่วม :
37. แบดมินตัน คู่ผสม
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
47 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 ครองที่ 3 ร่วม :
55 09.00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแบดมินตัน อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 1 : 2
38. เทเบิลเทนนิส ชายคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.กำแพงเพชร
vs
Bye 1
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
มรภ.เชียงราย
vs
Bye 3
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 4
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
มรภ.เชียงใหม่
vs
Bye 1
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 2
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 3
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
01 09.00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 1 : 3
05 09.30 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 3 : 2
06 09.30 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 3
07 09.30 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 3 : 2
08 09.30 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 3 : 0
13 10.30 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 3 : 0
14 10.30 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 3 : 0
15 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 ครองที่ 3 ร่วม :
17 11.00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 2 : 3
39. เทเบิลเทนนิส หญิงคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.พิบูลสงคราม
vs
Bye 1
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 2
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 3
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
มรภ.เพชรบูรณ์
vs
Bye 1
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
Bye 2
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก :
02 09.00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 1
03 09.00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 1
04 09.00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบแรก 3 : 1
09 10.00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 3 : 0
10 10.00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 3 : 0
11 10.00 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 3
12 10.00 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบสอง 0 : 3
15 10.30 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 3 : 1
16 10.30 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบรอง 1 : 3
17 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 ครองที่ 3 ร่วม :
18 11.00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเทเบิลเทนนิส อาคารทีปังกรฯ ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 1 : 3
40. วิ่ง 200 เมตรชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 14.10 มรภ.พิบูลสงคราม
นายณัฐนนท์ นาสอน
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 23.05
02 14.10 มรภ.อุตรดิตถ์
นายธรรมนูญ เลิศพันธ์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 23.15
03 14.10 มรภ.นครสวรรค์
นายอนุพงษ์ คงพันธ์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 23.56
04 14.10 มรภ.ลำปาง
นายคณาสิทธิ์ ดวงดี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 23.71
05 14.10 มรภ.เชียงราย
นายธนดล ทวีสุข
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 23.89
06 14.10 มรภ.อุตรดิตถ์
นายชนาธิป วงศ์ลี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 24.31
07 14.10 มรภ.เชียงราย
นายมนตรี นาคทอง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 24.44
08 14.10 มรภ.เชียงใหม่
นายธนกฤต ประมวลการ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 24.45
41. วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 14.30 มรภ.อุตรดิตถ์ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 3.25.39
02 14.30 มรภ.พิบูลสงคราม สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 3.34.62
03 14.30 มรภ.นครสวรรค์ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 3.35.60
04 14.30 มรภ.เชียงราย สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 3.37.88
05 14.30 มรภ.เชียงใหม่ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 3.40.85
42. ขว้างจักรชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 12.30 เป็นต้นไป มรภ.พิบูลสงคราม
นายธนิก ใจยง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 32.29
02 มรภ.พิบูลสงคราม
นายพัฒน์พงษ์ บ่องเขาย้อย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 27.25
03 มรภ.เพชรบูรณ์
นายรัตนากร ปั้นมีรส
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 25.41
04 มรภ.เชียงใหม่
นายธีระ ยี่ตา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 21.46
05 มรภ.เชียงราย
นายจักรกฤษณ์ ธนัญชัย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 20.47
06 มรภ.เชียงใหม่
นายไพบูลย์ ยอทู
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 18.54
43. เขย่งก้าวกระโดดชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 14.00 มรภ.เชียงราย สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 13.34
02 14.00 มรภ.เชียงราย สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 13.29
03 14.00 มรภ.เชียงใหม่ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 13.20
04 14.00 มรภ.พิบูลสงคราม สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 13.08
05 14.00 มรภ.ลำปาง สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 11.97
44. วิ่ง 200 เมตร หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 08.00 เป็นต้นไป มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวจุฑารัตน์ เถนนิยม
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 25.95
02 มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวกริยากร พันธุ์พุก
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 26.91
03 มรภ.ลำปาง
นางสาวสุภาวดี แสนแจ้
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 27.29
04 มรภ.นครสวรรค์
นางสาวสุภาวดี นวลศรี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 28.20
05 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวสุพิชชา มงคลแก่นทราย
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 28.51
06 มรภ.นครสวรรค์
นางสาวสุธาวัลย์ ลอองเภา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 28.99
07 มรภ.เพชรบูรณ์
นางสาวกัญญารัตน์ นิมาลา
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 35.30
08 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวสุพัตรา อำขำ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 38.51
45. วิ่ง 3,000 เมตร หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 07.30 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวสุณีกา ปรีชาโปร่ง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 11.29.02
02 07.30 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวมยุรี กานนท์ธนกุล
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 11.54.76
03 07.30 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวอุบลวรรณ อนุรักษ์พงพี
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 12.43.31
04 07.30 มรภ.ลำปาง
นางสาวสมศรี ขจรเกียรติภิญโญ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 12.54.01
05 07.30 มรภ.เชียงราย
นางสาวจิรภิญญา เสาร์แก้ว
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 14.29.72
07 07.30 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวปรียานุช กานนท์ธนกุล
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : DNS
09 07.30 มรภ.เชียงราย
นางสาวกมลลักษณ์ ยอดสุวรรณ์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : DNF
46. วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 มรภ.อุตรดิตถ์ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 4.16.09
02 มรภ.พิบูลสงคราม สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 4.27.91
03 มรภ.นครสวรรค์ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 4.31.86
04 มรภ.เชียงใหม่ สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 4.43.22
47. ขว้างจักรหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 มรภ.ลำปาง
นางสาวมณีนุช ปุ๊ดแค
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 26.26
02 มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาววราภรณ์ ปัญญาสิทธิ์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 26.08
03 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวจรรยา อุดทาสุข
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 24.13
04 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวผกาวดี ปันปั๋น
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 23.15
05 มรภ.เชียงราย
นางสาวจุฬาลักษณ์ มูลหิน
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 23.09
06 มรภ.เพชรบูรณ์
นางสาวอภิญญา ชานนเมือง
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 21.93
07 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวรัชนีกร ผดุงศิลป์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 21.34
08 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวชลธิชา พิมล
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 21.33
48. พุ่งแหลนหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวเกวลิน ลพประเสริฐ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 1 : 38.86
02 มรภ.พิบูลสงคราม
นางสาวเยาวเรศ พุ่มจันทร์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 2 : 33.37
03 มรภ.ลำปาง
นางสาวมณีนุช ปุ๊ดแค
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 3 : 31.52
04 มรภ.อุตรดิตถ์
นางสาวจิราภา อุทุมพร
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 4 : 26.81
05 มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวพิราภรณ์ เสทะสิงห์
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 5 : 24.00
06 มรภ.กำแพงเพชร
นางสาวไพรพณาขวัญ ยิ้มสอาด
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 6 : 22.70
07 มรภ.เชียงราย
นางสาวสุภาพร ภูเขียวขำ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 7 : 21.94
08 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวกิตติกาญจน์ วรรณใจ
สนามกรีฑา รอบแรก อันดับที่ 8 : 20.81

พิมพ์โปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2561

1. ฟุตบอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
15 09:00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามฟุตบอล รอบชิงชนะเลิศ 3 : 0
16 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.กำแพงเพชร
ครองที่ 3 ร่วม :
2. ฟุตซอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
15 10:30 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงราย
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบชิงชนะเลิศ 5 : 0
16 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.เชียงใหม่
ครองที่ 3 ร่วม :
3. ฟุตซอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
09 09:00 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามฟุตซอล โรงยิม 3 รอบชิงชนะเลิศ 5 : 2
10 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
ครองที่ 3 ร่วม :
4. บาสเกตบอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.เพชรบูรณ์
ครองที่ 3 ร่วม :
15 10:00 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 50 : 35
5. บาสเกตบอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
ครองที่ 3 ร่วม :
15 09:00 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงราย
สนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 ชั้น 3 รอบชิงชนะเลิศ 47 : 48
6. วอลเลย์บอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
15 10:30 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.นครสวรรค์
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศ 3 : 0
7. วอลเลย์บอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
12 09:00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.กำแพงเพชร
โรงยิม 1 สนามวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศ 0 : 3
13 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.เชียงใหม่
ครองที่ 3 ร่วม :
8. วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
15 09.15 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบชิงชนะเลิศ 2 : 1
16 มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.นครสวรรค์
ครองที่ 3 ร่วม :
9. วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
ครองที่ 3 ร่วม :
15 08:30 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด รอบชิงชนะเลิศ 2 : 1
10. เซปัค ตะกร้อ ทีมชุด ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
17 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 2 : 1
19 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามตะกร้อ 1 รอบแรก 0 : 2
20 มรภ.พิบูลสงคราม สนามตะกร้อ 1 รอบรองชนะเลิศอันดับ 2 6 :
21 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามตะกร้อ 1 รอบชิงชนะเลิศ 8 : 7
11. เซปัค ตะกร้อ ทีมชุด หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
18 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 2 : 0
20 มรภ.เพชรบูรณ์
vs
มรภ.อุตรดิตถ์
สนามตะกร้อ 2 รอบแรก 1 : 2
21 มรภ.พิบูลสงคราม สนามตะกร้อ 2 รอบรองชนะเลิศอันดับ 2 6 :
22 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามตะกร้อ 2 รอบชิงชนะเลิศ 8 : 7
12. แฮนด์บอล ทีมชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
12 13.00 มรภ.เชียงใหม่
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบชิงชนะเลิศ 31 : 13
13 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงราย
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 ครองที่ 3 ร่วม :
13. แฮนด์บอล ทีมหญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.พิบูลสงคราม
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 ครองที่ 3 ร่วม :
09 12.00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามแฮนด์บอล โรงยิม 3 รอบชิงชนะเลิศ 25 : 18
14. เปตอง ประเภท SHOOTING ชาย
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 มรภ.เพชรบูรณ์ สนามเปตอง 1 รอบแรก 16 :
02 มรภ.เชียงใหม่ สนามเปตอง 1 รอบแรก 19 :
03 มรภ.ลำปาง สนามเปตอง 1 รอบแรก 21 :
04 มรภ.เชียงราย สนามเปตอง 1 รอบแรก 23 :
05 มรภ.อุตรดิตถ์ สนามเปตอง 1 รอบแรก 28 :
06 มรภ.นครสวรรค์ สนามเปตอง 1 รอบแรก 30 :
07 มรภ.พิบูลสงคราม สนามเปตอง 1 รอบแรก 32 :
08 มรภ.กำแพงเพชร สนามเปตอง 1 รอบแรก 34 :
09 มรภ.อุตรดิตถ์ สนามเปตอง 1 รอบรอง 16 :
10 มรภ.พิบูลสงคราม สนามเปตอง 1 รอบรอง 21 :
11 มรภ.กำแพงเพชร สนามเปตอง 1 รอบรอง 24 :
12 มรภ.นครสวรรค์ สนามเปตอง 1 รอบรอง 26 :
13 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเปตอง 1 ครองที่ 3 ร่วม :
14 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.นครสวรรค์
สนามเปตอง 1 รอบชิงชนะเลิศ 25 : 30
15. เปตอง ประเภท SHOOTING หญิง
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
01 มรภ.เพชรบูรณ์ สนามเปตอง 2 รอบแรก 15 :
02 มรภ.ลำปาง สนามเปตอง 2 รอบแรก 16 :
03 มรภ.พิบูลสงคราม สนามเปตอง 2 รอบแรก 18 :
04 มรภ.นครสวรรค์ สนามเปตอง 2 รอบแรก 21 :
05 มรภ.อุตรดิตถ์ สนามเปตอง 2 รอบแรก 25 :
06 มรภ.เชียงใหม่ สนามเปตอง 2 รอบแรก 26 :
07 มรภ.เชียงราย สนามเปตอง 2 รอบแรก 32 :
08 มรภ.กำแพงเพชร สนามเปตอง 2 รอบแรก 34 :
09 มรภ.เชียงราย สนามเปตอง 2 รอบรอง 16 :
10 มรภ.กำแพงเพชร สนามเปตอง 2 รอบรอง 22 :
11 มรภ.เชียงใหม่ สนามเปตอง 2 รอบรอง 27 :
12 มรภ.อุตรดิตถ์ สนามเปตอง 2 รอบรอง 29 :
13 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.เชียงราย
สนามเปตอง 2 ครองที่ 3 ร่วม :
14 มรภ.อุตรดิตถ์
vs
มรภ.เชียงใหม่
สนามเปตอง 2 รอบชิงชนะเลิศ 4 : 25
16. เทนนิส ชายเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
ครองที่ 3 ร่วม :
42 09.00 มรภ.เชียงราย
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบชิงชนะเลิศ 2 : 8
17. เทนนิส หญิงเดี่ยว
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
43 09.00 มรภ.เชียงใหม่
นางสาวพหฤทัย ขุนใหญ่
vs
มรภ.นครสวรรค์
นางสาวอาภิพันธา ไพโรจน์
สนามเทนนิส รอบชิงชนะเลิศ 8 : 4
44 มรภ.เชียงราย A
vs
มรภ.เชียงราย B
ครองที่ 3 ร่วม :
18. เทนนิส ชายคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
44 09.00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.ลำปาง
สนามเทนนิส รอบชิงชนะเลิศ 8 : 1
45 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
ครองที่ 3 ร่วม :
19. เทนนิส หญิงคู่
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
40 มรภ.กำแพงเพชร
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทนนิส ครองที่ 3 ร่วม :
45 09.00 มรภ.ลำปาง
vs
มรภ.กำแพงเพชร
สนามเทนนิส รอบชิงชนะเลิศ 8 : 2
20. เทนนิส คู่ผสม
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผล
46 09.00 มรภ.นครสวรรค์
vs
มรภ.พิบูลสงคราม
สนามเทนนิส รอบชิงชนะเลิศ 8 : 3