กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

1. A ฟุตบอล ฟุตบอล CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. A01 ฟุตบอล ทีมชาย
2. B ฟุตซอล ฟุตซอล CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. B01 ฟุตซอล ทีมชาย
2. B02 ฟุตซอล ทีมหญิง
3. C บาสเกตบอล บาสเกตบอล CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. C01 บาสเกตบอล ทีมชาย
2. C02 บาสเกตบอล ทีมหญิง
4. D วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. D01 วอลเลย์บอล ทีมชาย
2. D02 วอลเลย์บอล ทีมหญิง
5. E วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. E01 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย
2. E02 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง
6. F เซปัค ตะกร้อ เซปัค ตะกร้อ CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. F01 เซปัค ตะกร้อ ทีมชุด ชาย
2. F02 เซปัค ตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย
3. F03 เซปัค ตะกร้อ ทีมคู่ ชาย
4. F04 เซปัค ตะกร้อ ทีมชุด หญิง
5. F05 เซปัค ตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง
6. F06 เซปัค ตะกร้อ ทีมคู่ หญิง
7. I แฮนด์บอล แฮนด์บอล CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. I01 แฮนด์บอล ทีมชาย
2. I02 แฮนด์บอล ทีมหญิง
8. J เปตอง เปตอง CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. J01 เปตอง ประเภททีมชาย
2. J02 เปตอง ประเภททีมหญิง
3. J03 เปตอง ประเภทชายเดี่ยว
4. J04 เปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว
5. J05 เปตอง ประเภทชายคู่
6. J06 เปตอง ประเภทหญิงคู่
7. J07 เปตอง ประเภทคู่ผสม
8. J08 เปตอง ประเภท SHOOTING ชาย
9. J09 เปตอง ประเภท SHOOTING หญิง
9. K มวยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. K02 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
2. K03 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
3. K05 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
4. K06 มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.
10. L มวยไทยสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. L02 มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก.
2. L03 มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก.
3. L04 มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก.
4. L05 มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 63.5 กก.
5. L07 มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก.
6. L09 มวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 48 กก.
7. L11 มวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก.
11. M เทนนิส เทนนิส CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. M01 เทนนิส ทีมชาย
2. M02 เทนนิส ทีมหญิง
3. M03 เทนนิส ชายเดี่ยว
4. M04 เทนนิส หญิงเดี่ยว
5. M05 เทนนิส ชายคู่
6. M06 เทนนิส หญิงคู่
7. M07 เทนนิส คู่ผสม
12. N เทควันโด เทควันโด CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. N01 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 ก.ก.
2. N02 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54 ก.ก. แต่ไม่เกิน 58 ก.ก.
3. N03 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58 ก.ก. แต่ไม่เกิน 63 ก.ก.
4. N05 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 ก.ก. แต่ไม่เกิน 74 ก.ก.
5. N09 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 ก.ก.
6. N10 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 ก.ก. แต่ไม่เกิน 49 ก.ก.
7. N12 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 ก.ก. แต่ไม่เกิน 57 ก.ก.
13. O แบดมินตัน แบดมินตัน CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. O01 แบดมินตัน ทีมชาย
2. O02 แบดมินตัน ทีมหญิง
3. O03 แบดมินตัน ชายเดี่ยว
4. O04 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว
5. O05 แบดมินตัน ชายคู่
6. O06 แบดมินตัน หญิงคู่
7. O07 แบดมินตัน คู่ผสม
14. P เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. P01 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย
2. P02 เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง
3. P03 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว
4. P04 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว
5. P05 เทเบิลเทนนิส ชายคู่
6. P06 เทเบิลเทนนิส หญิงคู่
7. P07 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม
15. Q กรีฑา กรีฑา CMRU CRRU KPRU LPRU NSRU PCRU PSRU URU
1. Q01 วิ่ง 100 เมตร ชาย
2. Q02 วิ่ง 200 เมตรชาย
3. Q03 วิ่ง 400 เมตร ชาย
4. Q04 วิ่ง 800 เมตร ชาย
5. Q05 วิ่ง 1,500 เมตร ชาย
6. Q06 วิ่ง 5,000 เมตร ชาย
7. Q07 วิ่ง 10,000 เมตร ชาย
8. Q08 วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย
9. Q09 วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย
10. Q11 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชาย
11. Q13 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย
12. Q15 ขว้างจักรชาย
13. Q16 ทุ่มน้ำหนักชาย
14. Q17 พุ่งแหลนชาย
15. Q18 กระโดดไกลชาย
16. Q19 เขย่งก้าวกระโดดชาย
17. Q20 กระโดดสูงชาย
18. Q21 วิ่ง 100 เมตร หญิง
19. Q22 วิ่ง 200 เมตร หญิง
20. Q23 วิ่ง 400 เมตร หญิง
21. Q24 วิ่ง 800 เมตร หญิง
22. Q25 วิ่ง 1,500 เมตร หญิง
23. Q26 วิ่ง 3,000 เมตร หญิง
24. Q27 วิ่ง 5,000 เมตร หญิง
25. Q28 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง
26. Q29 วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง
27. Q31 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง
28. Q33 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง
29. Q35 ขว้างจักรหญิง
30. Q36 ทุ่มน้ำหนักหญิง
31. Q37 พุ่งแหลนหญิง
32. Q38 กระโดดไกลหญิง
33. Q39 เขย่งก้าวกระโดดหญิง
34. Q40 กระโดดสูงหญิง