กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 3,352

24

กำหนดการพิธีปิด

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ “กล้วยไข่เกมส์”

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เวลา

๑๑.๐๐ น.          นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรพร้อมบนอัฒจรรย์
๑๑.๓๐ น.          ผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบนอัฒจรรย์

                              - การแสดงเชียร์

                              - ผู้แทนนักกีฬาทั้ง ๘ มหาวิทยาลัยพร้อมกันในสนามกีฬากลาง

                              - คณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมรับประธานในพิธี

๑๒.๐๐ น.          ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

                                   - การแสดงชุดที่ ๑

                                   - คณะกรรมการจัดการแข่งขันพร้อมบริเวณแท่นกล่าวรายงานพิธีปิดการแข่งขัน

                                   - นักกีฬา/ ผู้มีเกียรติ เคารพประธานในพิธี

                                   - ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬา

                                   - ประธานกล่าวปิด

                                   - พิธีเชิญธงกีฬาลงจากยอดเสา

                                   - การแสดงกลองยาวส่งมอบธงการแข่งขันกีฬา

                                   - พิธีส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป  “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”

                                   - การแสดงจากเจ้าภาพการแข่งขันครั้งต่อไป

                                   - พิธีดับไฟกระถางคบเพลิง

                                   - พิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสา

                                   - ผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 

                                   - ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

                                   - เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขัน

 หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร