กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 520

30

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์" ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร