กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 748

30

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ภาพบรรยายกาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31"กล้วยไข่เกมส์"

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร