กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 2,008

107

กำหนดการพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ “กล้วยไข่เกมส์”

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เวลา 

๑๖.๐๐ น.          นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมบนอัฒจรรย์

                                       - ชมการแสดงดนตรี

                                       - การแสดงของกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ และแปลอักษร จากคณะครุศาสตร์

๑๖.๑๕ น.          นักกีฬาทั้ง ๘ มหาวิทยาลัยพร้อมกัน ณ หน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

                                        - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                                        - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                                        - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

                                        - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                                        - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

                                        - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                                        - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

                                        - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๑๖.๔๕ น.          - การแสดงดนตรีออร์เคสตร้า/วงดนตรีลูกทุ่ง จากโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

                         - คณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมรับประธานในพิธี

๑๗.๓๐ น.          ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านเชาวลิตร แสงอุทัย  ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ณ บริเวณการจัดงาน

                                         - รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

                                            กล่าวต้อนรับประธานและผู้มาเยือน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมอบสูจิบัตรการแข่งขัน

                                         - การแสดง ชุดที่ ๑ “สร้างมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยังยืน” จากชมรมเชียร์ลีดเดอร์ 

                                         - การแสดงโชว์ของกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ จากคณะครุศาสตร์

๑๗.๔๐ น.          - ขบวนที่ ๑ ขบวนเชิญธงการแข่งขันกีฬาเข้าสู่สนาม

                                    - วงโยธวาทิตจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

                                    - ขบวนธงชาติ

                                    - ขบวนธงมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

                                    - ขบวนธงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ ๓๑ กล้วยไข่เกมส์

                                    - ป้ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ ๓๑ กล้วยไข่เกมส์

                                   - ป้ายคำขวัญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ ๓๑ กล้วยไข่เกมส์

                             - ขบวนที่ ๒ นครแห่งศิลป์ ถิ่นชากังราว

                                  - ป้ายคำขวัญ จังหวัดกำแพงเพชร

                                  - ขบวนของดีจังหวัดกำแพงเพชร

                                  - การแสดงชุดที่ ๒ ระบำกล้วยไข่ จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

                             - ขบวนที่ ๓ ขบวนกำแพงเพชรสถิตหล้าพยุยาตราพระยาลิไท

                                  - ขบวนพระยาลิไทเสด็จสักการะพระบรมธาตุเจดีย์

                                  - การแสดงชุดที่ ๒ “ระบำพุทธบูชา” จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

                            - ขบวนที่ ๔ ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์

                                  - พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐

                                  - ขบวนตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ

                                  - การแสดงชุดที่ ระบำเทิดพระเกียรติ

                            - ขบวนที่ ๕ ทัพนักกีฬา มิตรภาพไร้พรหมแดน

                                  - การแสดงต้อนรับทัพนักศึกษา จาก ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ชุดที่ ๔ “ระบำชากังราว” จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

                                     จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

                                  - วงโยทวาทิต จากโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

                                  - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                                  - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                                  - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

                                  - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                                  - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

                                  - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                                  - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

                                  - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

                                  - พิธีเชิญธงชาติ

                                  - ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน

                                  - ประธานมอบของที่ระลึกผู้สนับสนุนการแข่งขันและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๗ แห่ง

                                  - ประธานกล่าวเปิด ลั่นฆ้องชัย

                                  - พิธีเชิญธงกีฬา ธงสถาบัน

                                  - ตัวแทนนักกีฬานำกล่าวคำปฏิญาณตน

                                  - ตัวแทนผู้ตัดสินกล่าวคำปฏิญาณตน

                                  - นักกีฬาวิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนาม

                                  - พิธีจุดคบเพลิง

                                       - นางสาวอรัญญา  เนื้อไม้

                                       - สิบเอกธิติ คำมี

                                       - นางสาวณัฐมน  อาจกล้า

                                       - ร้อยโทแก้ว พงษ์ประยูร

                                  - การแสดงชุดที่ ๕ ผสานพลังชาวราชภัฏ พร้อมพลุดอกไม้ไฟตระการตา

                                  - เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑

                                  - นักกีฬาออกจากสนาม

                                  - เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขัน

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร