กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 1,126

24

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ภาบรรยายกาศการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร