กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 394

30

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ในภาคเช้า ภาพบรรยาการการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร