กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 421

30

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ในภาคเช้า ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบอลเลย์บอลชายหาด ในการแข่งขันกีฬามหาวิมยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร