กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 484

30

On December 23, 2018, the morning session, the atmosphere of the Petanque competition. In the 31st northern group Rajabhat University Games "Kluay Khai Games"

 

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร