กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 102

4

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ภาคเช้า ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ คร้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร