กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 437

30

On December 23, 2018, the morning session, the atmosphere of the Petanque competition. In the 31st northern group Rajabhat University Games "Kluay Khai Games"

 

Slot Gacor

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร