กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 743

30

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ภาคบ่าย ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบตมินตัน ในการเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ''กล้วยไข่เกมส์"

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร