กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 442

24

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ภาคบ่าย ภาพบรรยากาศการแข่งขันเชปัคตะกร้อ ในการเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ''กล้วยไข่เกมส์"

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร