กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 1,397

24

          วันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพชร  จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์” อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยแสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 600 คน โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิด

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์” จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2561 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 8 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (เจ้าภาพ) การแข่งขันในครั้งนี้มีความมุ่งเน้นให้กิจกรรมกีฬาเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี สร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แห่ง ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สร้างมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน” อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีพลายมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานทางด้านกีฬาให้สูงขึ้นสู่ความเป็นเลิศต่อไป

          ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีการชิงชัยทั้งสิ้นจำนวน 99 เหรียญทอง มีการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล วอลเล่ย์บอลชายหาด บาสเกตบอล แฮนด์บอล ตระกร้อ เทเบิลเทนนิส เทนนิส แบตมินตัน เทควันโด มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น เปตอง และกรีฑา โดยมีนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมทั้ง 8 สถาบัน จำนวน 2,189 คน

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร