กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 992

30

วันที่24 ธันวาคม 2561 ภาคบ่าย ภาพบรรยายกาศการแข่งขันบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่31 "กล้วยไข่เกมส์"

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร