กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 653

24

วันที่24 ธันวาคม 2561 ภาคบ่าย ภาพบรรยายกาศการแข่งขันมวยไทยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่31 "กล้วยไข่เกมส์"

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร