กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 857

30

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ภาคเช้า ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร