กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 514

24

วันที่ 25 ธันวาคม 2561  ภาคบ่าย ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ในการเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ''กล้วยไข่เกมส์"

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร