กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 1,981

30

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กลัวยไข่เกมส์  กำหนดการแถลงข่าวและประชุมจับสลากสายการแข่งขัน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร