กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 36,272

38

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวอรัญญา  เนื้อไม้

วัน เดือน ปีเกิด วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๒

ภูมิลำเนา    จังหวัดสุโขทัย

ประวัติการศึกษา

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๐    มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอุดมดรุณี

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๔    ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๓    รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาราช

ประวัติการทำงาน

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๖    ผู้ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๕    พนักงานบริหารงานทั่วไป ๕ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย

ประวัติด้านการกีฬา

          เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกรายการเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓

          เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกรายการซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ - ๑๙

          เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกรายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ – ๓๑

          เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๔๑

ประวัติผลงานด้านกีฬายิมนาสติก

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๒    ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รางวัล ๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๓    กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ รางวัล ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง

                                    รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รางวัล ๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญทองแดง

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๔    รายการซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ รางวัล ๑ เหรียญทองแดง

                                    รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รางวัล ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญทองแดง

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๕    ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนานาชาติ รางวัล ๓ เหรียญทอง ๒ เหรียญทองแดง

                                    กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ รางวัล ๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๖    ซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ รางวัล ๑ เหรียญทอง

                                    กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ รางวัล ๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน

                                    ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รางวัล ๑ เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๗    กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ รางวัล ๒ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๘    ซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ รางวัล ๑ เหรียญทอง

                                     ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  รางวัล ๔ เหรียญทอง

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๙     กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ รางวัล ๓ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน

                                     กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ รางวัล ๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญทองแดง

                                     Inter National Stadium Thailand รางวัล ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน

                                     ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รางวัล ๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๐    ซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ รางวัล ๑ เหรียญทอง

                                     กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ รางวัล ๒ เหรียญทอง

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๑    กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ รางวัล ๑ เหรียญทอง

ประวัติผลงานด้านกีฬาเชียร์ลีดเดอร์

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๒    กีฬา ๘ สถาบันราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒ รางวัลชนะเลิศ

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๓    เชียร์ลีดเดอร์ซีคอนสแควร์ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย รางวัลชยเชย

                                    กีฬาสถาบันราชภัฎแห่งประเทศไทย รองชนะเลิศอันดับ ๓

                                    กีฬาเอ็มสปอร์ตภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ รางวัลชมเชย

                                    กีฬา ๘ สถาบันราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒


ชื่อ – สกุล          สิบเอก ธิติ คำมี  บุตรชายของคุณพ่อสุมิตต์ คุณแม่สุประวีณ์  คำมี

ว/ด/ป เกิด         เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  อายุ  ๔๒  ปี

ภูมิลำเนา           ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการศึกษา

             - ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             - ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 ประวัติการทำงาน

    - รับราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติด้านการกีฬา

      - ธิติ คำมี เริ่มก้าวเข้าสู่การเล่นบาสเกตบอลตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี เริ่มเล่นบาสเกตบอลระดับสโมสร อายุ ๑๗ ปี เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยชุด U๑๘ เข้าร่วมทีมนักเรียนไทย U๑๙ เข้าสู่วงการบาสเกตบอลอาชีพ และได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ ได้เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาราชภัฏหลายสมัย เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันอีกหลายรายการ    เช่น

- การแข่งขันสตีทบาสเกตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย   เหรียญทอง   ๑  เหรียญ
- การแข่งขันบาสเกตบอลซีบร้าคัพ ๓ ครั้ง   เหรียญเงิน  ๓  เหรียญ
 - การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ๒ ครั้ง   เหรียญเงิน  ๒  เหรียญ

ผลงานด้านกีฬา

           ๑.  ปี พ.ศ.๒๕๔๒ เหรียญเงินการแข่งขันบาสเกตบอล  กีฬาซีเกมส์ ณ บันดาร์เซอรีเบกา ประเทศบรูไนดาลูซาลาม

           ๒.  ปี  พ.ศ.๒๕๔๖ เหรียญเงินการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาซีเกมส์ ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

           ๓.  ปี พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๖ เหรียญทอง ๓ สมัย การแข่งขันบาสเกตบอลราชภัฏภาคเหนือ

           ๔.  ปี  พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เหรียญทองแดงการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาออลสตาร์อาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลย์เชีย

           ๕.  และเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาออลสตาร์อาเซียน ณ จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ ที่กำลังจะถึงในปีหน้านี้


 ชื่อ – สกุล       นางสาวณัฐมน  อาจกล้า

ว/ด/ป เกิด   ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๙     อายุ  ๒๒  ปี

ภูมิลำเนา   อาศัยอยู่บ้าน ๓๑/๑ หมู่ ๗ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรโดยกำเนิด

ประวัติการศึกษา

          -  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย  ต.คลองลานพัฒนา  อ.คลองลาน  จ. กำแพงเพชร

          -  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนคลองลานวิทยา  ต.คลองน้ำไหล  อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร

          -  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่ ๔ โปรแกรมสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประวัติด้านการกีฬา

          เป็นนักกีฬาฟุตซอลของทีมจังหวัดกำแพงเพชร ทีมมหาวิทยาลัยและเป็นนักกีฬาฟุตซอล  หญิงทีมชาติไทย

ผลงานด้านกีฬา

          -  ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ -๒๕๖๑  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทฟุตซอลหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค ๕  ๘ สมัย

          -  ในปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทฟุตซอลหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค๕  ๔ สมัย

          -  ในปี พ.ศ.๒๕๕๖  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทฟุตซอลหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์

          -  ในปี พ.ศ.๒๕๕๗  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทฟุตซอลหญิงและนักกีฬายอดเยี่ยมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับประเทศ จ.ศรีษะเกษ

          -  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทฟุตซอลหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

          -  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทฟุตซอลหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สุรนารีเกมส์ จ.นครราชสีมา

          -  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทฟุตซอลหญิง การแข่งขันกีฬา  The championship women’s futsal

          -  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทฟุตซอลหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติระดับประเทศ สงขลาเกมส์

          -  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทฟุตซอลหญิง การแข่งขันกีฬา sea games ๒๐๑๗ ณ ประเทศมาเลเซีย

          -  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทฟุตซอลหญิง การแข่งขันกีฬา Asian indoor & martial arts games ๒๐๑๗ ณ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

          -  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทฟุตซอลหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือ จ.ลำปาง

          -  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทฟุตซอลหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ธัญบุรีเกมส์ จ.กรุงเทพมหานคร

          -  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ๒ ประเภทฟุตซอลหญิง การแข่งขันกีฬา AFC women’s futsal championship Thailand ๒๐๑๘

          -  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทฟุตซอลหญิง การแข่งขันกีฬา  The championship women’s futsal


ชื่อ – สกุล    ร้อยโท แก้ว พงษ์ประยูร บุตรชายของคุณพ่อคำ คุณแม่มะลิ  พงษ์ประยูร

ว/ด/ป เกิด    เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ อายุ  ๓๘  ปี

ภูมิลำเนา  ที่ตำบล วังทอง อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

ประวัติการศึกษา

          - ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประวัติการทำงาน

          - รับราชการเป็นทหารบกสังกัดกองทัพภาคที่ ๓ ประจำกองพลทหารม้าที่ ๑ ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติด้านการกีฬา

          แก้ว พงษ์ประยูร เริ่มก้าวเข้าสู่การชกมวยไทยตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี แต่หันมาชกมวยสากลเมื่อตอนอายุ ๑๗ ปี และเพียงแค่ ๓ ปีในการชกมวยสากล เขาก็ติดทีมชาติ หลังจากนั้น แก้ว พงษ์ประยูร  ก็ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันอีกหลายรายการ โดยเคยเข้าแข่งขันซีเกมส์มาถึง ๖ สมัย คว้าเหรียญทองมาได้ ๔ ครั้ง, เหรียญเงิน ๑ ครั้ง และเหรียญทองแดง ๑ ครั้ง

 ผลงานด้านกีฬา

          ๑.   ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เหรียญเงินการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น  กีฬาซีเกมส์ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย

          ๒.   ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เหรียญทองการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาซีเกมส์ ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

          ๓.   ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เหรียญทองการ การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ชิงแชมป์เอเชีย ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

          ๔.   ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เหรียญทองแดงการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาซีเกมส์ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

          ๕.   ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เหรียญทองการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาซีเกมส์ ณ จังหวัดหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

          ๖.   ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เหรียญทองการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาซีเกมส์ ณ เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          ๗.   ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เหรียญทองการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาซีเกมส์ ณ เมืองปาเลมบัง และกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

          ๘.   ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เหรียญเงินการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๒๗ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร