กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 560

30

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ภาพบรรยายกาศการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31"กล้วยไข่เกมส์"

ภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร