กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 680

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 575
21

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 738
12

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 638
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 573
15

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 683
17

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 1,212
12

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 623
37

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 709
17

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 774
32

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 468
3

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 563
8

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 348
3

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 429
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 309
15

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 461
15

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 337
1

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 563
3

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 497
5

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 514
11

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 339
5

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 350
6

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 444
3

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 444
130

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 363
5

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 336
48

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 432
52

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 350
104

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 293
10

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 316
27

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 363
15

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 363
13

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 1,141
18

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 303
16

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 431
16

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 408
19

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 321
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 310
11

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 282
10

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 331
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 396
5

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 1,044
5

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 385
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 342
83

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 286
5

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 359
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 372
10

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 429
4

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 221
6

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 701
12

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 523
25

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 371
8

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 332
8

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 415
10

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 196
8

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 276
8

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 276
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 305
6

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 346
6

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 362
7

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 219
6

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 228
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 315
8

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 259
7

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 234
8

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 282
4

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 520
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 316
9

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 278
308

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 402
7

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 332
17

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 361
1

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 465
5

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 297
3

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 144
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 246
6

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 334
37

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 420
6

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 1,134
7

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 385
6

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 239

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 388

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 215

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 322

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 222

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 235

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 211

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 192

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 166
5

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 150

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 214
8

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 204
5

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 255
0

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 1,309
2

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 1,021
4

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 968
0

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 11,154
546

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 897
0

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 618
0