กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 218
7

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 161
9

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 263
11

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 225
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 170
13

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 257
17

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 234
11

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 256
37

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 330
16

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 351
32

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 146
3

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 258
8

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 107
3

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 163
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 125
15

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 178
15

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 104
1

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 148
3

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 207
5

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 181
11

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 115
5

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 129
6

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 171
3

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 202
130

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 133
5

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 114
48

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 203
52

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 91
104

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 87
10

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 153
27

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 216
15

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 172
13

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 878
18

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 125
16

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 239
16

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 179
19

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 96
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 131
11

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 97
10

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 95
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 135
5

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 855
5

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 195
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 149
83

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 104
5

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 157
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 101
10

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 188
4

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 78
6

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 213
12

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 227
25

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 175
8

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 127
8

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 249
10

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 48
8

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 107
8

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 72
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 131
6

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 212
6

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 114
7

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 104
6

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 84
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 164
8

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 168
7

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 96
8

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 174
4

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 331
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 183
9

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 123
308

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 191
7

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 198
17

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 175
1

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 215
5

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 149
3

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 53
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 111
6

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 177
37

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 256
6

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 816
7

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 95
6

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 108
8

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 197
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 105
4

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 115
5

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 116
7

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 100
5

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 99
4

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 61
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 55
5

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 53
4

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 70
8

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 62
5

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 158
0

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 431
2

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 489
4

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 212
0

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 2,101
277

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 486
0

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 308
0