กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 415
7

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 342
9

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 486
12

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 407
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 354
15

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 437
17

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 400
12

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 423
37

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 497
17

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 470
32

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 305
3

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 433
8

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 217
3

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 293
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 209
15

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 300
15

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 196
1

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 343
3

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 325
5

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 338
11

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 207
5

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 234
6

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 297
3

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 313
130

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 248
5

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 232
48

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 308
52

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 197
104

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 177
10

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 231
27

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 272
15

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 259
13

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 981
18

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 214
16

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 308
16

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 285
19

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 157
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 184
11

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 167
10

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 170
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 252
5

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 928
5

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 274
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 232
83

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 180
5

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 237
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 171
10

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 297
4

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 134
6

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 329
12

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 339
25

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 230
8

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 212
8

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 319
10

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 72
8

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 184
8

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 121
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 218
6

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 271
6

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 202
7

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 147
6

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 138
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 210
8

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 193
7

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 142
8

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 218
4

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 407
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 226
9

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 175
308

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 257
7

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 239
17

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 245
1

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 340
5

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 202
3

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 73
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 146
6

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 226
37

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 326
6

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 963
7

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 173
6

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 157
8

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 269
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 142
4

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 182
5

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 158
7

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 147
5

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 133
4

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 100
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 85
5

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 84
4

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 110
8

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 104
5

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 181
0

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 647
2

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 670
4

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 385
0

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 5,786
402

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 602
0

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 414
0