กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 555
7

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 454
21

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 610
12

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 513
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 449
15

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 561
17

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 1,122
12

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 518
37

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 601
17

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 625
32

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 394
3

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 502
8

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 284
3

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 370
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 253
15

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 361
15

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 266
1

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 459
3

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 406
5

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 442
11

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 276
5

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 290
6

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 369
3

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 376
130

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 299
5

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 285
48

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 362
52

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 282
104

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 228
10

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 265
27

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 313
15

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 308
13

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 1,061
18

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 253
16

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 370
16

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 335
19

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 221
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 234
11

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 216
10

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 236
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 330
5

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 989
5

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 321
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 280
83

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 224
5

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 287
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 255
10

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 372
4

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 167
6

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 486
12

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 394
25

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 289
8

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 266
8

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 363
10

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 111
8

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 219
8

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 184
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 257
6

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 302
6

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 247
7

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 176
6

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 181
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 252
8

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 223
7

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 180
8

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 247
4

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 454
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 257
9

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 222
308

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 334
7

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 281
17

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 295
1

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 397
5

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 240
3

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 107
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 181
6

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 270
37

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 356
6

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 1,061
7

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 235
6

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 197
8

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 326
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 173
4

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 271
5

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 183
7

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 188
5

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 171
4

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 140
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 125
5

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 107
4

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 166
8

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 142
5

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 220
0

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 929
2

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 848
4

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 611
0

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 8,704
545

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 689
0

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 503
0