กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 838
25

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 702
28

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 851
28

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 755
25

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 697
25

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 801
25

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 1,364
26

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 745
30

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 829
29

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 893
19

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 546
19

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 649
19

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 425
19

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 520
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 370
19

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 559
19

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 415
19

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 679
19

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 595
19

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 615
19

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 412
19

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 420
19

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 540
19

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 514
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 428
19

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 394
19

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 530
19

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 419
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 398
19

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 384
19

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 433
19

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 445
19

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 1,238
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 368
19

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 511
19

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 488
19

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 388
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 393
19

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 348
19

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 458
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 495
19

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 1,114
19

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 459
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 414
19

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 348
19

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 445
19

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 470
19

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 503
19

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 296
19

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 934
19

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 620
19

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 481
19

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 418
19

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 491
19

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 277
19

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 352
19

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 363
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 386
19

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 401
19

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 438
19

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 280
19

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 290
19

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 386
19

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 318
19

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 297
19

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 341
19

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 593
19

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 390
19

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 371
20

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 497
21

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 402
20

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 470
20

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 580
22

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 362
21

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 200
20

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 369
20

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 412
23

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 493
21

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 1,243
20

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 548
21

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 322
22

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 482
21

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 278
22

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 401
20

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 286
20

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 292
22

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 286
20

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 312
23

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 229
21

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 222
24

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 295
21

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 277
20

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 316
20

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 1,771
31

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 1,189
46

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 1,633
23

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 20,283
33

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 1,190
22

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 753
22