กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 1,102
43

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 1,116
24

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 1,061
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 1,175
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 1,112
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 961
24

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 1,558
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 916
24

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 1,014
24

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 1,007
24

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 679
24

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 731
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 511
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 608
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 444
24

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 654
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 514
24

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 916
24

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 684
24

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 728
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 480
24

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 500
24

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 900
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 606
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 497
24

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 471
24

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 630
24

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 533
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 497
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 459
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 514
24

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 528
24

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 1,396
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 440
24

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 579
24

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 579
24

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 474
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 735
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 428
24

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 600
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 596
24

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 1,205
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 785
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 494
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 423
24

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 541
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 597
24

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 586
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 387
24

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 1,387
24

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 741
24

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 913
24

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 503
24

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 566
24

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 380
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 427
24

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 453
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 461
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 467
24

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 536
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 365
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 375
24

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 453
24

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 374
24

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 354
24

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 409
24

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 688
24

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 647
24

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 473
24

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 647
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 489
24

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 824
24

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 707
24

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 442
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 266
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 469
24

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 503
24

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 581
24

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 1,398
24

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 737
24

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 419
24

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 580
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 378
24

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 484
24

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 352
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 367
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 357
24

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 466
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 578
24

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 302
24

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 399
24

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 376
24

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 634
24

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 2,822
24

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 1,928
28

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 3,348
24

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 34,961
329

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 1,911
24

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 1,212
24