กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 482
7

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 398
9

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 546
12

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 470
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 408
15

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 504
17

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 1,090
12

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 475
37

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 560
17

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 540
32

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 360
3

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 471
8

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 262
3

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 340
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 236
15

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 339
15

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 242
1

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 407
3

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 364
5

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 395
11

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 247
5

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 271
6

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 342
3

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 351
130

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 282
5

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 266
48

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 346
52

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 254
104

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 210
10

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 252
27

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 298
15

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 289
13

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 1,026
18

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 237
16

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 338
16

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 320
19

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 178
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 214
11

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 198
10

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 210
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 299
5

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 955
5

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 304
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 262
83

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 208
5

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 267
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 200
10

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 332
4

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 153
6

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 411
12

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 373
25

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 261
8

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 243
8

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 349
10

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 94
8

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 207
8

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 152
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 241
6

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 292
6

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 227
7

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 163
6

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 165
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 229
8

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 212
7

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 168
8

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 234
4

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 436
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 245
9

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 199
308

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 286
7

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 258
17

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 276
1

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 377
5

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 222
3

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 88
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 166
6

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 251
37

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 342
6

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 1,016
7

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 211
6

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 187
8

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 305
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 161
4

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 235
5

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 174
7

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 169
5

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 153
4

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 127
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 111
5

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 100
4

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 147
8

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 120
5

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 204
0

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 802
2

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 747
4

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 525
0

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 8,485
545

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 647
0

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 455
0