กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 952
42

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 815
24

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 939
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 869
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 815
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 858
24

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 1,450
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 815
24

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 909
24

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 970
24

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 608
24

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 701
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 482
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 581
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 416
24

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 622
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 468
24

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 821
24

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 649
24

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 680
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 457
24

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 467
24

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 653
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 569
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 474
24

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 446
24

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 593
24

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 481
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 462
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 432
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 490
24

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 501
24

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 1,316
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 411
24

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 557
24

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 533
24

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 440
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 493
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 397
24

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 551
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 558
24

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 1,179
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 553
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 464
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 386
24

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 511
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 558
24

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 550
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 353
24

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 1,095
24

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 708
24

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 561
24

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 469
24

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 538
24

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 343
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 399
24

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 409
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 430
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 442
24

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 494
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 320
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 345
24

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 423
24

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 353
24

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 336
24

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 390
24

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 659
24

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 445
24

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 434
24

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 574
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 453
24

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 592
24

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 663
24

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 412
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 242
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 428
24

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 471
24

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 547
24

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 1,314
24

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 680
24

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 378
24

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 549
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 325
24

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 453
24

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 327
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 344
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 329
24

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 407
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 333
24

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 267
24

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 360
24

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 331
24

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 400
24

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 2,169
24

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 1,407
28

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 2,371
24

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 26,802
31

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 1,490
24

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 964
24