กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ลงทะเบียน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

ต้องการ รูปภาพ ขนาด 640x854px

รูปภาพ ขนาด 640x854px


รูปหน้าตรงสวมชุดสุภาพ

ต้องการ ประเภท ที่ถูกต้อง

ต้องการ คณะ/หน่วยงาน ที่ถูกต้อง

ต้องการ สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ตำแหน่ง ที่ถูกต้อง
ต้องการ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ถูกต้อง

ต้องการ คำนำหน้าชื่อ ที่ถูกต้อง

ต้องการ ชื่อ ที่ถูกต้อง

ต้องการ นามสกุล ที่ถูกต้อง
ต้องการ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ถูกต้อง

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนกดปุ่ม -->