กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ประกาศ, ระเบียบการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาด สถิติ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 872
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นกีฬาที่จะจัดให้มีการแข่งขัน 329
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกชนิดกีฬา ประเภท และรุ่น การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 274
4. ระเบียบการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น 547
5. ระเบียบการแข่งขันกีฬา มวยไทยสมัครเล่น 607
6. ระเบียบการแข่งขันกีฬา แบ​ดมิ​นตัน 284
7. ระเบียบการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล 606
8. ระเบียบการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล 700
9. ระเบียบการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด 316
10. ระเบียบการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ 468
11. ระเบียบการแข่งขันกีฬา เทควันโด 281
12. ระเบียบการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส 1,266
13. ระเบียบการแข่งขันกีฬา เปตอง 961
14. ระเบียบการแข่งขันกีฬา กรีฑา 920
15. ระเบียบการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล 442
16. ระเบียบการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล 413
17. ระเบียบการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 379
18. ระเบียบการแข่งขันกีฬา เทนนิส 445

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin