กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ปฏิทินการดำเนินงาน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************

ลำดับ วันที่ รายการ
1. 05 กันยายน 2561 ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง
2. 10 กันยายน 2561 วันแรกของการบันทึกข้อมูลเข้าร่วมการแข่งขัน ( F1 )
3. 17 กันยายน 2561 วันสุดท้ายของการบันทึกข้อมูลเข้าร่วมการแข่งขัน ( F1 ) ปิดระบบเวลา 24.00 น.
4. 19 – 21 กันยายน 2561 ทุกมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลการลงบันทึกเข้าร่วมการแข่งขัน และ Print ข้อมูลการเข้าร่วมแข่งขันเพื่อส่งยืนยันให้กับทางเจ้าภาพ
5. 24 กันยายน 2561 แจ้งชนิดและประเภทกีฬาที่มีการจัดการแข่งขัน และเริ่มวันแรกของการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารหมายเลข (F2 – F5)
6. 31 ตุลาคม 2561 วันสุดท้ายของการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารหมายเลข (F2 – F5) ปิดระบบเวลา 24.00 น.
7. 28 พฤศจิกายน 2561 ตรวจเอกสาร- ส่งเอกสารหมายเลข (F2 – F5) จับสลากแบ่งสาย แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์” ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8. 22 ธันวาคม 2561 ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัย ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา
9. 23 ธันวาคม 2561 พิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 15.00 น. สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10. 23–27 ธันวาคม 2561 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 31
11. 27 ธันวาคม 2561 พิธีปิดการแข่งขัน เวลา 11.00 น. สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พิมพ์