กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 268
7

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 205
9

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 317
11

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 268
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 209
14

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 299
17

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 272
12

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 289
37

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 370
17

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 375
32

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 194
3

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 295
8

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 124
3

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 191
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 143
15

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 196
15

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 122
1

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 175
3

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 232
5

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 201
11

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 133
5

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 153
6

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 192
3

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 222
130

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 150
5

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 151
48

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 216
52

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 117
104

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 108
10

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 170
27

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 226
15

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 183
13

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 913
18

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 146
16

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 251
16

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 195
19

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 107
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 148
11

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 107
10

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 105
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 158
5

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 880
5

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 213
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 159
83

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 115
5

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 172
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 116
10

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 209
4

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 95
6

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 237
12

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 246
25

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 187
8

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 137
8

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 269
10

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 54
8

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 125
8

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 85
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 148
6

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 227
6

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 129
7

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 111
6

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 91
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 170
8

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 172
7

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 102
8

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 191
4

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 340
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 199
9

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 134
308

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 205
7

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 205
17

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 199
1

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 232
5

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 162
3

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 61
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 121
6

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 182
37

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 271
6

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 842
7

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 101
6

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 118
8

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 213
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 110
4

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 128
5

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 124
7

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 107
5

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 104
4

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 76
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 63
5

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 61
4

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 84
8

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 69
5

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 164
0

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 473
2

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 503
4

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 246
0

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 3,120
401

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 505
0

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 319
0