กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 953
42

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 817
24

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 940
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 872
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 817
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 860
24

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 1,451
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 816
24

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 911
24

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 971
24

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 609
24

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 702
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 483
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 582
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 417
24

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 623
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 469
24

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 822
24

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 650
24

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 681
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 458
24

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 468
24

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 656
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 570
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 475
24

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 447
24

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 594
24

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 483
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 463
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 433
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 491
24

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 502
24

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 1,317
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 412
24

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 558
24

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 534
24

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 441
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 496
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 398
24

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 552
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 559
24

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 1,180
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 555
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 465
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 387
24

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 512
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 559
24

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 551
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 354
24

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 1,097
24

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 709
24

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 562
24

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 470
24

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 539
24

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 344
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 400
24

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 410
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 431
24

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 443
24

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 495
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 321
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 346
24

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 424
24

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 354
24

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 337
24

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 391
24

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 660
24

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 446
24

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 435
24

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 575
24

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 454
24

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 594
24

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 664
24

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 413
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 243
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 429
24

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 472
24

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 548
24

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 1,315
24

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 681
24

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 379
24

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 550
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 326
24

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 454
24

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 328
24

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 345
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 330
24

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 408
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 335
24

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 268
24

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 361
24

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 333
24

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 401
24

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 2,172
24

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 1,408
28

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 2,373
24

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 26,840
31

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 1,494
24

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 968
24