กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 1,134
30

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 1,150
65

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 1,085
30

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 1,275
30

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 1,195
30

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 982
30

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 1,590
30

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 940
30

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 1,061
30

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 1,030
30

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 716
30

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 749
30

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 522
30

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 622
30

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 464
30

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 672
30

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 544
30

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 960
30

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 705
30

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 753
30

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 497
30

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 521
30

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 955
30

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 627
30

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 515
30

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 486
30

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 653
30

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 561
30

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 514
30

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 480
30

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 532
30

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 551
30

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 1,424
30

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 453
30

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 592
30

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 603
30

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 490
30

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 827
30

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 445
30

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 631
30

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 618
30

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 1,218
30

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 858
30

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 511
30

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 443
30

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 569
30

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 615
30

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 604
30

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 405
30

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 1,491
30

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 762
30

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 994
30

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 518
30

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 581
30

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 404
30

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 443
30

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 479
30

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 480
30

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 485
30

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 566
30

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 395
30

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 389
30

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 472
30

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 390
30

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 369
30

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 421
30

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 704
30

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 711
30

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 498
30

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 667
30

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 502
30

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 906
30

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 744
30

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 457
30

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 281
30

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 492
30

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 521
30

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 602
30

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 1,431
30

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 765
30

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 438
30

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 598
30

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 402
30

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 499
30

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 365
30

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 383
30

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 372
30

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 484
30

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 591
30

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 319
30

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 422
30

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 396
30

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 652
30

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 2,988
30

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 2,008
107

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 3,545
30

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 36,273
38

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 1,982
30

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 1,314
30