กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 184
7

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 132
9

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 222
11

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 198
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 145
13

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 226
13

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 213
11

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 232
37

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 306
16

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 331
32

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 116
3

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 237
8

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 86
3

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 148
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 109
15

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 161
15

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 91
1

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 113
3

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 186
5

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 160
11

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 101
5

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 110
6

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 141
3

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 183
130

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 114
5

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 95
48

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 193
52

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 82
104

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 76
10

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 134
27

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 206
15

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 161
13

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 193
18

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 114
16

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 231
16

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 161
19

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 91
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 121
11

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 84
10

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 88
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 114
5

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 202
5

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 183
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 130
83

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 84
5

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 143
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 90
10

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 168
4

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 70
6

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 169
12

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 194
25

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 170
8

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 120
8

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 240
10

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 44
8

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 94
8

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 66
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 120
6

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 203
6

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 96
7

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 97
6

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 75
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 152
8

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 163
7

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 90
8

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 169
4

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 319
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 177
9

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 111
308

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 180
7

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 190
17

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 152
1

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 202
5

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 140
3

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 50
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 98
6

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 170
37

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 242
6

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 791
7

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 86
6

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 98
8

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 183
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 96
4

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 99
5

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 110
7

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 88
5

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 89
4

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 56
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 51
5

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 47
4

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 66
8

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 51
5

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 153
0

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 354
2

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 448
4

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 183
0

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 1,228
277

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 460
0

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 272
0