กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 727

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 615
21

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 773
12

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 677
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 620
15

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 729
17

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 1,275
12

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 674
37

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 748
17

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 813
32

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 498
3

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 587
8

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 376
3

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 456
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 327
15

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 497
15

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 362
1

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 619
3

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 530
5

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 543
11

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 365
5

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 376
6

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 480
3

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 466
130

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 385
5

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 356
48

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 463
52

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 375
104

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 328
10

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 337
27

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 384
15

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 384
13

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 1,171
18

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 324
16

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 453
16

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 427
19

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 345
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 341
11

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 303
10

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 365
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 425
5

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 1,063
5

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 409
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 362
83

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 307
5

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 382
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 404
10

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 452
4

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 246
6

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 775
12

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 554
25

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 405
8

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 355
8

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 445
10

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 217
8

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 303
8

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 301
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 328
6

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 362
6

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 386
7

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 236
6

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 243
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 331
8

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 280
7

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 253
8

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 301
4

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 543
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 337
9

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 305
308

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 439
7

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 350
17

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 395
1

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 502
5

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 319
3

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 158
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 291
6

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 354
37

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 439
6

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 1,166
7

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 452
6

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 264

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 421

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 236

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 347

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 243

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 253

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 229

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 229

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 189
5

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 172

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 246
8

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 226
5

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 274
0

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 1,459
2

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 1,083
4

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 1,155
0

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 13,195
551

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 978
0

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 660
0