กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 127
5

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 66
9

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 143
11

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 132
18

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 87
13

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 160
13

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 150
11

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 159
29

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 229
16

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 268
32

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 65
3

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 177
8

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 52
3

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 99
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 54
15

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 102
15

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 42
1

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 67
3

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 121
5

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 100
11

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 70
5

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 77
6

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 72
3

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 144
130

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 76
5

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 67
48

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 141
52

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 56
104

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 51
10

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 103
27

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 176
15

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 127
13

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 173
18

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 86
16

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 201
16

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 126
19

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 66
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 80
11

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 52
10

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 45
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 58
5

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 181
5

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 153
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 86
83

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 51
5

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 94
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 63
10

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 129
4

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 31
6

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 117
12

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 159
25

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 151
8

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 85
8

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 207
10

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 23
8

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 62
8

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 44
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 95
6

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 178
6

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 39
7

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 73
6

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 48
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 119
8

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 143
7

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 65
8

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 146
4

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 286
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 154
9

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 85
308

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 130
7

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 172
17

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 100
1

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 180
5

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 103
3

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 23
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 78
6

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 138
37

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 208
6

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 672
7

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 43
6

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 60
8

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 143
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 61
4

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 65
5

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 83
7

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 55
5

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 64
4

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 26
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 23
5

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 23
4

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 44
8

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 20
5

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 131
0

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 165
0

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 332
4

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 103
0

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 346
0

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 384
0

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 178
0