กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 782

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 651
21

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 813
12

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 718
24

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 660
15

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 768
17

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 1,326
12

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 709
37

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 792
17

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 856
32

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 521
3

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 617
8

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 402
3

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 495
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 348
15

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 533
15

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 388
1

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 652
3

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 569
5

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 582
11

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 387
5

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 399
6

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 514
3

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 492
130

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 408
5

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 374
48

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 495
52

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 396
104

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 362
10

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 363
27

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 412
15

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 414
13

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 1,204
18

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 349
16

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 488
16

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 454
19

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 368
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 367
11

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 327
10

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 410
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 466
5

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 1,087
5

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 436
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 392
83

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 329
5

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 414
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 437
10

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 476
4

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 272
6

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 859
12

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 595
25

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 456
8

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 387
8

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 471
10

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 250
8

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 331
8

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 334
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 361
6

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 381
6

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 421
7

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 258
6

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 270
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 355
8

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 298
7

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 276
8

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 321
4

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 569
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 362
9

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 334
308

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 470
7

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 378
17

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 437
1

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 541
5

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 339
3

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 176
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 336
6

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 384
37

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 469
6

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 1,210
7

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 501
6

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 293

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 457

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 258

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 378

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 270

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 274

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 252

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 278

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 208
5

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 197

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 275
8

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 257
5

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 293
0

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 1,644
2

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 1,136
4

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 1,364
0

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 18,464
553

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 1,094
0

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 710
0