กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " กล้วยไข่เกมส์ "

********************


รูปภาพโดย © งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วอลเลย์บอลชายหาด 27-12-2561

อ่าน 105
5

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 46
2

การแข่งขันกีฬาเปตอง 27-12-2561

อ่าน 107
10

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 27-12-2561

อ่าน 105
18

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 70
13

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 27-12-2561

อ่าน 137
13

การแข่งขันบาสเกตบอล 26-12-61

อ่าน 128
11

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 27-12-61

อ่าน 117
29

การแข่งขันกีฬากรีฑา ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 183
12

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 242
32

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 46
3

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า-บ่าย 26-12-61

อ่าน 157
8

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบาย 25-12-2561

อ่าน 37
3

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 85
19

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 26-12-61

อ่าน 32
15

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 81
15

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 25
1

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภาคบ่าย 26-12-2561

อ่าน 50
3

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 103
5

การแข่งขันกีฬาเเบดมินตัน ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 85
11

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 57
5

การแข่งขันฟุตซอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 70
5

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ ภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 53
3

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 133
130

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 26-12-61

อ่าน 68
5

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 26-12-2561

อ่าน 55
48

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 123
52

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 45
104

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 43
10

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 92
27

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 151
15

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 110
13

การแข่งขันกรีฑาภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 152
18

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 75
16

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 188
16

การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เช้า-บ่าย 25-12-2561

อ่าน 111
19

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 54
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคบ่าย 25-12-61

อ่าน 68
11

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 43
10

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคบ่าย 25-12-2561

อ่าน 36
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 36
5

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 169
5

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 138
8

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ภาคเช้า 25-12-61

อ่าน 67
83

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 38
5

การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายและหญิง ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 82
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 49
10

การแข่งขันเปตองภาคเช้า 25-12-2561

อ่าน 108
4

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 17
6

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 106
12

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 151
25

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 140
8

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ภาคเช้า-บ่าย 24-12-2561

อ่าน 68
8

การแข่งขันฟุตซอล ภาคบ่าย 24-12-61

อ่าน 185
10

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 13
8

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 46
8

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 27
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 82
6

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 162
6

การแข่งขันเปตองภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 12
7

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 64
6

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 24-12-2561

อ่าน 38
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อชายภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 112
8

การแข่งขันฟุตบอลภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 132
7

การแข่งขันวอเลย์บอลชายหาดภาคเช้า 24-12-61

อ่าน 61
8

การแข่งขันวอเลย์บอลภาคเช้า24-12-61

อ่าน 134
4

การแข่งขันกรีฑาภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 273
7

การแข่งขันกีฬาเชปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 141
9

การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น 23-12-2561

อ่าน 78
308

การแข่งขันกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น 24-12-2561

อ่าน 105
7

การแข่งขันกีฬาเทควันโด ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 165
17

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 24-12-2561

อ่าน 86
1

การเเข่งขันกีฬาแบดมินตันชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 166
5

การแข่งขันเชปัคตะกร้อชายและหญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 89
3

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 16
5

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 69
6

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ภาค บ่าย 23-12-61

อ่าน 125
37

การเเข่งขันกีฬาบาส ชาย-หญิง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 196
6

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 541
7

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคบ่าย 23-12-2561

อ่าน 27
5

การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 48
8

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 132
24

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 49
4

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงและชาย ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 51
5

การแข่งขันฟุตบอล ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 68
7

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 46
5

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 55
4

การแข่งขันกีฬาเปตอง ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 16
5

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 13
5

ฟุตซอลทีมหญิง ภาคเช้า 23-12-61

อ่าน 16
4

วอลเลย์บอลชายหาด ภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 35
8

เซปัคตะกร้อภาคเช้า 23-12-2561

อ่าน 8
5

สถานที่ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา และ ทีมงาน

อ่าน 109
0

ชื่อการแข่งขันฯ คำขวัญ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์นำโชคและเหรียญรางวัล

อ่าน 96
0

กำหนดการพิธีเปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 165
0

กำหนดการพิธีปิดกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑

อ่าน 74
0

ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง

อ่าน 78
0

กำหนดการงานแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

อ่าน 351
0

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง การแข่งขันกีฬา “กล้วยไข่เกมส์”

อ่าน 143
0