กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

จำนวนเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ลำดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งกีฬาเข้าร่วม ทีมงาน นักกีฬา
1. มรภ.กำแพงเพชร 14 ชนิด / 75 รายการ 70 ช. 148 / ญ. 91
2. มรภ.นครสวรรค์ 13 ชนิด / 67 รายการ 39 ช. 141 / ญ. 78
3. มรภ.พิบูลสงคราม 15 ชนิด / 93 รายการ 60 ช. 163 / ญ. 111
4. มรภ.ลำปาง 12 ชนิด / 53 รายการ 32 ช. 76 / ญ. 24
5. มรภ.อุตรดิตถ์ 15 ชนิด / 88 รายการ 61 ช. 155 / ญ. 110
6. มรภ.เชียงราย 15 ชนิด / 84 รายการ 40 ช. 137 / ญ. 78
7. มรภ.เชียงใหม่ 15 ชนิด / 85 รายการ 46 ช. 145 / ญ. 99
8. มรภ.เพชรบูรณ์ 14 ชนิด / 71 รายการ 47 ช. 139 / ญ. 96
รวม 395 1,791

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 เวลา 22:32:38