กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

โปรแกรมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

********************

ลำดับ ประเภทกีฬา พิมพ์ทั้งหมด
1. ฟุตบอล ทีมชาย คลิก
2. ฟุตซอล ทีมชาย คลิก
3. ฟุตซอล ทีมหญิง คลิก
4. บาสเกตบอล ทีมชาย คลิก
5. บาสเกตบอล ทีมหญิง คลิก
6. วอลเลย์บอล ทีมชาย คลิก
7. วอลเลย์บอล ทีมหญิง คลิก
8. วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย คลิก
9. วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง คลิก
10. เซปัค ตะกร้อ ทีมชุด ชาย คลิก
11. เซปัค ตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย คลิก
12. เซปัค ตะกร้อ ทีมคู่ ชาย คลิก
13. เซปัค ตะกร้อ ทีมชุด หญิง คลิก
14. เซปัค ตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง คลิก
15. เซปัค ตะกร้อ ทีมคู่ หญิง คลิก
16. แฮนด์บอล ทีมชาย คลิก
17. แฮนด์บอล ทีมหญิง คลิก
18. เปตอง ประเภททีมชาย คลิก
19. เปตอง ประเภททีมหญิง คลิก
20. เปตอง ประเภทชายเดี่ยว คลิก
21. เปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว คลิก
22. เปตอง ประเภทชายคู่ คลิก
23. เปตอง ประเภทหญิงคู่ คลิก
24. เปตอง ประเภทคู่ผสม คลิก
25. เปตอง ประเภท SHOOTING ชาย คลิก
26. เปตอง ประเภท SHOOTING หญิง คลิก
27. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. คลิก
28. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. คลิก
29. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. คลิก
30. มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. คลิก
31. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก. คลิก
32. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก. คลิก
33. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก. คลิก
34. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 63.5 กก. คลิก
35. มวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. คลิก
36. มวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 48 กก. คลิก
37. มวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก. คลิก
38. เทนนิส ทีมชาย คลิก
39. เทนนิส ทีมหญิง คลิก
40. เทนนิส ชายเดี่ยว คลิก
41. เทนนิส หญิงเดี่ยว คลิก
42. เทนนิส ชายคู่ คลิก
43. เทนนิส หญิงคู่ คลิก
44. เทนนิส คู่ผสม คลิก
45. เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 ก.ก. คลิก
46. เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54 ก.ก. แต่ไม่เกิน 58 ก.ก. คลิก
47. เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58 ก.ก. แต่ไม่เกิน 63 ก.ก. คลิก
48. เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 ก.ก. แต่ไม่เกิน 74 ก.ก. คลิก
49. เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 ก.ก. คลิก
50. เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 ก.ก. แต่ไม่เกิน 49 ก.ก. คลิก
51. เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 ก.ก. แต่ไม่เกิน 57 ก.ก. คลิก
52. แบดมินตัน ทีมชาย คลิก
53. แบดมินตัน ทีมหญิง คลิก
54. แบดมินตัน ชายเดี่ยว คลิก
55. แบดมินตัน หญิงเดี่ยว คลิก
56. แบดมินตัน ชายคู่ คลิก
57. แบดมินตัน หญิงคู่ คลิก
58. แบดมินตัน คู่ผสม คลิก
59. เทเบิลเทนนิส ทีมชาย คลิก
60. เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง คลิก
61. เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว คลิก
62. เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว คลิก
63. เทเบิลเทนนิส ชายคู่ คลิก
64. เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ คลิก
65. เทเบิลเทนนิส คู่ผสม คลิก
66. วิ่ง 100 เมตร ชาย คลิก
67. วิ่ง 200 เมตรชาย คลิก
68. วิ่ง 400 เมตร ชาย คลิก
69. วิ่ง 800 เมตร ชาย คลิก
70. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย คลิก
71. วิ่ง 5,000 เมตร ชาย คลิก
72. วิ่ง 10,000 เมตร ชาย คลิก
73. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย คลิก
74. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย คลิก
75. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชาย คลิก
76. วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย คลิก
77. ขว้างจักรชาย คลิก
78. ทุ่มน้ำหนักชาย คลิก
79. พุ่งแหลนชาย คลิก
80. กระโดดไกลชาย คลิก
81. เขย่งก้าวกระโดดชาย คลิก
82. กระโดดสูงชาย คลิก
83. วิ่ง 100 เมตร หญิง คลิก
84. วิ่ง 200 เมตร หญิง คลิก
85. วิ่ง 400 เมตร หญิง คลิก
86. วิ่ง 800 เมตร หญิง คลิก
87. วิ่ง 1,500 เมตร หญิง คลิก
88. วิ่ง 3,000 เมตร หญิง คลิก
89. วิ่ง 5,000 เมตร หญิง คลิก
90. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง คลิก
91. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง คลิก
92. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง คลิก
93. วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง คลิก
94. ขว้างจักรหญิง คลิก
95. ทุ่มน้ำหนักหญิง คลิก
96. พุ่งแหลนหญิง คลิก
97. กระโดดไกลหญิง คลิก
98. เขย่งก้าวกระโดดหญิง คลิก
99. กระโดดสูงหญิง คลิก